Celnictví jako nedílná součást logistiky

Dvoudenní průvodce celním řízením od A do Z včetně návazností na oblast DPH a dodací podmínky INCOTERMS.

Pokud logistiku vnímáme jako soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě a se správnými náklady na správném místě, tak u mezinárodního obchodu se kromě balení, přeprav, skladování a pojištění nevyhneme celníkům. A to hned dvojím. Jak v zemi exportu, tak v zemi importu. Celníci tak mohou v rámci plánování fyzického toku zboží ovlivnit jak čas (zdržení u různých typů kontrol je mnohdy v řádech dnů a nikoliv hodin), tak kvalitu (rychlozkazitelné zboží, nutnost rozbalit zboží ….), tak především náklady (v souvislosti s dovozem zboží se vybírá celní dluh, který je tvořen různými druhy cel, daněmi – DPH a SPD a zemědělskými poplatky). V případě, že je na určitý druh zboží či určitou zemi uvalen zákaz dovozu či nějaké konkrétní omezení (potřeba licence, nějakého typu speciálního povolení, certifikace ….), mohou celníci obchod zhatit zcela. Celnictví tak má v logistice své pevné a nezastupitené místo.

Co Vám předáme / co Vás naučíme

 • Pochopíte význam a místo celnictví v logistice mezinárodního obchodu.
 • Zorientujete se v kompetencích celní správy.
 • Dozvíte se rozdíl mezi standardním a zjednodušeným celním řízením, kdy na konkrétních případech pochopíte možnosti následujících typů úspor.
  • Logistické – zboží nemusíte dopravovat na celní úřad, ale přímo k sobě do firmy. Jednodušší komunikace s přepravcem i řidičem, přímočarost trasování bez zajížděk na celní úřad.
  • Časové – nemusíte čekat na to, až celník zboží propustí do navrženého režimu, což výrazně zkracuje dobu mezi fyzickým dovozem zboží a výrobou.
  • Organizační – s rozšířenou nabídkou zjednodušených postupů a úlev je vhodné zvážit i potřebu zastupování v celním řízení. Nejvyšší formy zjednodušení nabízejí možnost samovyclívání, tzn. výpočet celního dluhu i kontrolu zákazů a omezení přímo ve firmě bez zástupce i bez celního úřadu. Čím víc mezičlánků, tím větší pravděpodobnost komunikačních nedorozumění a rostoucí finanční náklady.
  • Personální – případné zrušení zástupce nebo naopak jeho zvolení s sebou nese nutnost personálních změn.
  • Finanční -  všechny výše uvedené úspory generují i úspory finanční dle konkrétní situace ve firmě.
 • Poznáte své povinnosti a práva v případě nařízené celní kontroly a uděláte si představu o případných sankcích.
 • Jelikož celní řízení musí být doplněno celou řadou celních, obchodních, přepravních či specifických dokladů, velký prostor budeme věnovat právě jim. Dozvíte se, proč celníci tyto doklady vyžadují, které se předkládají povinně, které povinné nejsou, kde je nutný originál, kde stačí kopie, zda je nutno pořizovat překlady zahraničních dokladů apod..
 • Pochopíte zásadní význam dodacích podmínek INCOTERMS pro celní řízení.
 • Na určité typy zjednodušení a další úlevy (snížení zajištění celního dluhu například) subjekty dosáhnou jen získáním certifikace AEO. Co všechno je potřeba k získání této certifikace, je rovněž předmětem semináře. Po změnách legislativy v roce 2016 má certifikace AEO pro firmy zásadní význam. Jste AEO, můžete dosáhnout téměř na všechny zjednodušení a výhody, které celní předpisy nabízejí. Nejste AEO, celní řízení bude pro vás dlouhé, byrokratické a drahé.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Seminář Celnictví jako nedílná součást logistiky je určen manažerům exportních a importních firem zejména:

 • Manažerům logistiky
 • Manažerům dopravy
 • Dispečerům dopravy
 • Manažerům expedice
 • Manažerům nákupu
 • Ostatním vedoucím pracovníkům v logistice
 • Pracovníkům uzavírajícím firemní kontrakty
 • Pracovníkům ovlivňujícím firemní procesy