Controlling logistických nákladů a tvorba KPI

Umíte vyčíslit náklady firemních logistických procesů? Chcete se naučit vyhodnocovat efektivitu logistických nákladů a nastavovat vhodná regulační opatření? Chcete umět efektivně komunikovat s oddělením firemního controllingu? Jak stanovovat rozhodovací kritéria pro outsourcing logistiky? Přijďte na kurz, kde se seznámíte s efektivními metodami controllingového přístupu v pohledu na celý logistický řetěz (nákup, skladování materiálu, vnitropodnikovou manipulaci, expediční a distribuční činnosti). Vysvětlení je doprovázeno řadou příkladů z praxe a řešením případové studie.

Obsah kurzu

 • Základní podnikové ekonomické ukazatele
 • Rozdíl mezi controllingem a reportingem
 • Efektivní popis podnikového logistického systému
 • Plánování logistických výkonů, posuzování vzniklé odchylky
 • Vyhodnocování podnikové logistické strategie formou benchmarkingu
 • Mapování vzniku přidané hodnoty
 • Stanovení ukazatele výkonu pracovníků, strojů a zařízení
 • Měření efektivity procesů pro komunikaci s firemním controllingem
 • Prezentace výsledky procesů
 • Metodika stanovení KPI logistických procesů a její zavádění do praxe

Komu je kurz určen

Všem, kteří se podílejí na řízení logistických procesů, chtějí znát metodiku určování vzniku přidané hodnoty v procesech a umět tyto procesy efektivně řídit a prezentovat výsledky procesů ve vhodné formě. Vhodné také pro pracovníky firemního oddělení controllingu pro rozlišení účelu reporting a controllingu.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 • získat jistotu podloženou měřením efektivity procesů pro komunikaci s firemním controllingem
 • naučit se vhodně a jednoduše prezentovat výsledky procesů
 • naučit se pochopit metodiku stanovení KPI logistických procesů a umět je zavádět do praxe