Lean management ve výrobě

Lean management system (LMS) vychází z principů lean, pro něž jsou charakteristické způsoby práce zaměřené na přidávání hodnoty pro zákazníka a nepřetržité odstraňování plýtvání z každé aktivity. Základní principy lean jsou: uspokojení zákazníka, zvýšení hodnoty skrze redukci plýtvání, zlepšení toků, zvýšení schopnosti redukce časového cyklu a zlepšení schopností reakce na požadavky zákazníků a trhu.

Obsah kurzu

 • Logistické celky ve výrobním podniku ve vztahu ke strategii firmy
 • Kapacitní plánování výroby
 • Plánování potřeby materiálů – MRP I a MRP II
 • Moderní metody řízení materiálového toku (Kanban, 5S, JIT, push a pull systémy)
 • Metody řízení nákupních činností ve vazbě na efektivní materiálové toky
 • Efektivní metody plánování a rozvrhování materiálových toků od dodavatele po odbyt
 • Bod rozpojení objednávkou zákazníka
 • Simulace jako nástroj pro plánování a rozvrhování výroby
 • Optimalizace výroby, optimalizační kritéria

Komu je kurz určen

Kurz Lean mangement využijí hlavně manažeři, odborní pracovníci firem (vedoucí výroby), jejichž firmy uvažují o zavedení metodiky a nástrojů „Lean Management" nebo je již aplikují.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

Přínosy kurzu

 • zefektivnit výrobní procesy tak, aby obstály v náročných podmínkách konkurence
 • poznat v praxi metody snižování plýtvání ve výrobě
 • naučit reagovat na urgentní zákaznické objednávky
 • seznámit s moderními plánovacími metodami (APS) umožňujícími, aby:

- náklady byly minimální a dodržely se termíny zakázek
- zmenšily se průběžné doby
- snížila se rozpracovanost výroby
- snížil se objem všech forem zásob
- zvýšila se celkově efektivnost výrobního procesu oproti stávajícímu stavu