Logistika distribuce a skladování

Jak efektivně řídit cesty zboží od dokončení výroby po předání zákazníkům? Jaké činnosti sem patří a jak je naplánovat a optimalizovat? Umíte odhadnout potřebu, velikost a rozmístění skladů? Které faktory ovlivňující strategii distribuce a skladování? Kdo, kdy a v jaké míře nese riziko a náklady spojené s přepravou zboží od předávajícího ke kupujícímu? Přihlaste se na náš kurz, kde se seznámíte s moderně pojatým řízením a uskutečňováním materiálového toku v dodavatelském řetězci i uvnitř firmy.

Cíle kurzu

 • orientovat se v moderních distribučních systémech a konceptech SCM
 • správně volit distribuční síť a kalkulovat její výkonové a ekonomické parametry
 • používat moderní logistické a informační technologie pro distribuci
 • aplikovat dostupné skladové systémy a skladové technologie
 • používat různorodé systémy řízení skladových lokací
 • počítat a vyhodnocovat intenzitu manipulace s materiálem
 • orientovat se v obalových technologiích
 • orientovat se v dopravních systémech a jejich parametrech
 • používat systematické projektování pro návrhy dispozic (lay-out) skladů a výrobních provozů
 • pochopit zásady logistiky nebezpečných věcí
 • porozumět trendům v oblasti city-logistiky
 • používat moderní identifikační systémy a standardy GS1

Obsah kurzu

1. Praktické řešení úloh pro oblasti:

 • Distribuce
 • Skladování
 • Dopravy
 • Manipulace

2. Případové studie a výsledky reálných projektů
3. Nejnovější technologie pro identifikaci
4. Logistika nebezpečných věcí, city-logistika
5. Projektování výrobních a skladových dispozic
6. Projektování distribučních sítí

2 dny / 05. – 06. 12. 2018
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 16:00 hodin.
Místo konání
SOVA STUDIO, Křenová 409/52
602 00, Brno
7 800 bez DPH (9 438,00 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Logistika distribuce a skladování využijí především logistici a všichni ti, kteří potřebují a chtějí umět efektivně skladovat, manipulovat a dopravovat (distribuovat) materiálové a zbožové položky.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Lektoři kurzu

Ing. Petr Sysel, CLog.

Začínal v armádní logistice u útvaru rychlého nasazení AČR, poté pracoval jako Logistic Manager distribučního centra holandsko-německého holdingu MOTIP DUPLI Group, kde zodpovídal za plánování a řízení zásob - od nákupu až po distribuci v působnosti střední a jihovýchodní Evropy. V současnosti působí na pozici Production & Warehouse Manager u nadnárodní společnosti Banta Global Turnkey, která zajišťuje služby v oblasti SCM pro globální řetězce v odvětvích Hi-Tech a Medical.