Management logistiky

Kurz je vhodnou rekapitulací a ověřovacím testem pro stávající manažery logistiky a vynikajícím tréninkovým polem pro manažery nastávající (včetně manažerské hry na logistické téma).
Ukáže, co je logistika a jaké jsou její součásti, ujasní vazbu na ostatní procesy, konkurenceschopnost firmy a její ekonomické výsledky. Definuje hlavní logistické procesy a činnosti a seznámí s měřením jejich efektivity.

Cíle kurzu

 • definovat a prosazovat vhodnou politiku logistiky ve firmě
 • správně organizovat logistiku (odpovědnosti a pravomoci)
 • bezchybně určit body rozpojení objednávkou v materiálovém toku
 • správně identifikovat úzká místa materiálového toku a efektivně s nimi pracovat
 • identifikovat a kalkulovat logistické výkonynáklady (logistický controlling)
 • pracovat s moderními koncepty typu SCM (Supply Chain Management)
 • získat přehled o informačních technologiích pro logistiku
 • budovat a rozvíjet firemní systém logistiky
 • porozumět významu, obsahu a metodologii logistického auditu

Obsah kurzu

 • Klíčové principy logistiky
 • Moderní koncepce současné logistiky
 • Organizace logistiky ve firmě
 • Vlastní náplň logistického managementu

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Management logistiky ocení jak stávající, tak i „připravující se“ manažeři logistiky a dále všichni, kdo chtějí porozumět významu logistiky pro firmu a umět využít logistické principy ve své profesi. Užitečný pro každého, kdo aspiruje na získání diplomu v rámci Logistické akademie.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.