Výpočty pro řízení zásob

Se zásobami jsou jen samé problémy – management nás nutí je snižovat, ale když něco chybí, je oheň na střeše.  Někdy to vypadá tak, že „dva je málo, ale tři už moc“. A tak se nabízí otázka: Lze kolem zásob něco rozumného a fungujícího spočítat? URČITĚ ANO!! Vezměte si sebou váš notebook (a případně i váš reprezentativní vzorek dat) a přijďte se naučit řídit zásoby pomocí několika docela dobře spočitatelných parametrů. Vše si vyzkoušíme na námi připravených modelových příkladech a potom se pustíme do řešení úloh, které jsou aktuální pro vás.

Data, se kterými budeme na kurzu pracovat:

 • příjmy a výdeje vybraných artiklů za zvolené období (množstevně)
 • přehledy nákupů artiklů za zvolené období (množstevně a v cenách)
 • přehledy spotřeb nebo prodejů artiklů za zvolené období (množstevně a v cenách)

Komu je kurz určen

Kurz Výpočty pro řízení zásob využijí:

 • pracovníci nákupu kvůli materiálovému zásobování
 • pracovníci odbytu kvůli řízení zásob hotových výrobků
 • všichni, kdo řídí zásoby zboží
 • ti, kdo zavádějí kanban
 • ti, kdo implementují nástroje IT/IS

Tedy všichni, kteří se chtějí naučit počítat parametry pro řízení zásob a modelovat jejich průběh.

2 dny / 30. – 31. 05. 2018
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 16:00 hodin.
Místo konání
SOVA STUDIO, Křenová 409/52
602 00, Brno
9 800 bez DPH (11 858,00 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Lektoři kurzu

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., ALog

Je prezidentem Logistické akademie, zakládajícím členem Komory logistických auditorů v ČR a na Slovensku, členem americké asociace APICS a majitelem společnosti PQL poradenství pro kvalitu a logistiku, s.r.o. Původně pracoval jako projektant automatizovaných systémů řízení výrobních procesů, dlouhodě působil také v Nizozemí. Od roku 1995 působí jako poradce, projektant, lektor, trenér a auditor v oblasti logistiky. Má bohaté zkušenosti s řešením větších i menších logistických projektů. Manažerské zkušenosti získal jako první ředitel logistiky ve společnosti BONATRANS GROUP a.s. Je hlavním autorem rozsáhlé publikace "Logistika v praxi".

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

Co se v kurzu naučíte:

 • správně kategorizovat zásoby
 • kalkulovat náklady na řízení zásob
 • testovat ekonomičnost průběhu zásoby
 • počítat pojistné zásoby
 • simulovat průběh zásob v budoucím období
 • používat efektivní režimy doplňování zásob na modelových příkladech
 • efektivně řídit zásoby s pravidelnou spotřebou
 • uspokojivě řídit zásoby se sporadickou spotřebou
 • analyzovat modelové (případně vaše) soubory dat o zásobách
 • počítat parametry pro řízení modelových (případně vašich) zásob
 • ověřovat stabilitu (citlivost) sestavených modelů řízení zásob