Charakteristické znaky úspěšných firem
a zdroje jejich financování

Zajímají Vás společné znaky více než stovky úspěšných českých firem, které začínaly s minimálním kapitálem a nyní dosahují miliónových zisků? Zajímá Vás, jak své podnikání tyto firmy financovaly? Chcete je napodobit? Máte zájem posoudit svoji šanci na dosažení podobných výsledků?

Obsah kurzu

1. Definice a charakteristické znaky úspěšných firem

Výhody a rizika na začátku podnikání:
 • Malý základní kapitál, formální společenská smlouva, jednoduchý podnikatelský plán
 • Předmět podnikání je dán odbornými znalostmi, osobními vazbami a praxí společníků
 • Malý počet společníků - osobní charakter podnikání, zapojení rodiny a bývalých kolegů
 • Společníci, jednatelé a zaměstnanci v jedné osobě

Výhody a rizika v období růstu:

 • Vzniká organizační řád, vymezují pozice společníků, jednatelů a zaměstnanců
 • Vysoká přidaná hodnota a nízké osobní náklady
 • Zisk společnosti se nerozděluje, ale investuje do rozvoje společnosti
 • Vlastní kapitál rychle roste a je tvořen nerozděleným ziskem.
 • Společnost má vysoký podíl cizího kapitálu

Období úspěšného podnikání a minimalizace podnikatelských rizik:
 • Stabilní poměr přidané hodnoty a obratu
 • Stabilní poměr přidané hodnoty a osobních nákladů
 • Základní kapitál přiměřený konečným cílům společníků
 • Společenská smlouva odpovídající konečným cílům společníků
 • Vymezení pozic společníků, jednatelů, manažerů a zaměstnanců
 • Optimální poměr vlastního a cizího kapitálu
 • Rovnováha odpisů a investic
 • Stabilní vlastní kapitál
 • Zhodnocení podílů společníků a rozdělování zisku

2. Zdroje financování úspěšných firem
 • Podnikatelský plán a jeho dopady na firemní finance
 • Základní kapitál a vklady společníků
 • Půjčky od společníků, zaměstnanců a propojených osob (firem)
 • Bankovní půjčky a výpomoci, nebankovní půjčky
 • Prověřování zákazníků a obchodních partnerů
 • Minimální podíl nedobytných pohledávek
 • Doba obratu závazků a pohledávek, obchodní deficit
 • Motivace zaměstnanců, odměňování, benefity ve vazbě na hospodářské výsledky
 • Optimalizace nákladů na dopravní prostředky, nemovitosti a technologie
 • Dotace na podnikání a tvorbu pracovních míst

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Charakteristické znaky úspěšných firem a zdroje jejich financování využijí jednatelé, společníci a statutární zástupci společností s ručením omezeným.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 • Poznáte základní principy chování firem při jejich začátcích, v období růstu a úspěšného podnikání
 • Poznáte rizika podnikání v těchto etapách podnikání i možnosti jejich eliminace
 • Získáte doporučení a rady pro řešení krizových situací z reálné praxe
 • Můžete diskutovat, vzájemně si sdílet zkušenosti týkající se probíraných témat
 • Získáte nezávislý pohled na Vaše problémy od zkušeného konzultanta a lektora