DPH – proběhlé změny ve 2016
a novinky platné od 1. 1. 2017

Zajímá vás výklad aktuálního stavu legislativy platné v roce 2016 a jste zvědaví, co přinesou připravovaná novelizace a změny v uplatňování DPH v roce 2017? Přijďte se zorientovat v problematice změn DPH. Zkušená lektorka propojuje teoretické základy s praktickými příklady s cílem rozvinout schopnost účastníků identifikovat rizika a usnadnit pochopení nové legislativy.

Obsah kurzu

 

Změny v DPH v reakci na změny celních předpisů
 • Sazby DPH u stravovacích služeb
 • Rozšíření tuzemského mechanismu reverse charge
 • Kontrolní hlášení (prominutí pokut, lhůta pro odpověď na výzvu)
 • Další změny
Změny v DPH od 1. 1. 2017
 • Definice osoby povinné k dani
 • Definice obchodního majetku
 • Zrušení speciální úpravy pro sdružení
 • Místo plnění u služeb
 • Pořízení zboží do jiného členského státu pod českým DIČ
 • Plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi – datum uskutečnění
 • Odvod DPH z přijatých záloh (reakce na judikaturu ESD)
 • Okamžik odvodu DPH při prodeji poukázek/voucherů
 • Přefakturace služeb
 • Změny v úpravě odpočtu daně
 • Změny v opravě základu a výše daně, oprava výše daně u pohledávek za
 • dlužníky v insolvenčním řízení
 • Manka z pohledu DPH
 • Časový posun – nová pravidla
 • Rozšíření tuzemského mechanismu reverse- charge (poskytnutí pracovníků
 • pro stavební nebo montážní práce a dále u různých forem nucených dodání
 • majetku)
 • Služby související s dovozem a s vývozem
 • Zavedení institutu nespolehlivé osoby
 • Rozšíření ručení za DPH neodvedené poskytovatelem (při poskytnutí úplaty
 • za plnění virtuální měnou)
 • Další změny

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro účetní, ekonomy, auditory, finanční ředitele a všechny zájemce, kteří potřebují získat ucelený přehled o problematice DPH, osvěžit, utřídit nebo prověřit svoje znalosti nebo kteří řeší způsob uplatňování DPH ve své každodenní praxi.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 

 • Prohloubíte si znalosti týkající se DPH
 • Prodiskutujete problematická ustanovení s lektory i dalšími účastníky
 • Seznámíte se s připravovanými změnami pro rok 2017