Finanční management

Připravujete se na práci manažera a potřebujete získat znalosti a dovednosti v oblasti Finančního managementu? Tento dvoudenní kurz je sice součástí dlouhodobého kurzu Manažerská akademie, ale je možné ho absolvovat i samostatně.

Cíle kurzu

 • získat nejdůležitější manažerské znalosti a dovednosti
 • zmapovat hlavní manažerské činnosti v dané oblasti

Obsah kurzu

 • Základní principy podnikání – výnosnost, platební schopnost
 • Role financí v rámci organizace
 • Vztah financí a ostatních součástí firmy (marketing, prodej, výroba, ...)
 • Stanovení cílů zisku
 • Základní finanční ukazatele, typy finančních výkazů
 • Finanční výkonnost a ukazatele
 • Manažerské ukazatele pro analýzu výkonnosti
 • Náklady a ceny
 • Platební schopnost a investice
 • Finanční zdroje
 • Provozní kapitál a Cash-flow
 • Kapitálová struktura, rozvaha
 • Investice a jejich hodnocení
 • Řízení likvidity

Komu je kurz určen

Kurz ocení jak začínající manažeři, tak i manažeři se zkušenostmi, kteří si osvěží a zdokonalí své dosavadní znalosti a dovednosti.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Vstupním předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání. Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.