Finanční výkazy pro nefinanční manažery

Jste členem vedení společnosti a potřebujete se rychle zorientovat ve finančním řízení a v účetních výkazech? Chybí vám jistota ve finančním rozhodování? Chcete si ujasnit základy řízení likvidity, solventnosti a rentability? Přijďte na náš kurz a my vás naučíme, jak měřit výsledky podnikatelské činnosti, objasníme vám základní postupy při analýze ekonomických dat i jak vyhodnotit úspěch či neúspěch vlastní společnosti či obchodních partnerů. Prakticky si vyzkoušíte i aplikaci získaných poznatků na ekonomická data z dostupných výročních zpráv.

Co vám kurz přinese

 • Objasníte si základní ekonomickou terminologii
 • Seznámíte se s podstatou rozvahy, výkazu zisků a ztrát
 • Ujasníte si vzájemnou provázanost ekonomických výkazů
 • Zorientujete se v základních ukazatelích finančního zdraví firmy
 • Pochopíte vztah daňového, finančního a manažerského účetnictví
 • Naučíte se korektnímu pohledu na hodnocení bonity obchodních partnerů
 • Zjistíte, že komunikace s pracovníky z ekonomických útvarů je pro vás snadnější

Komu je kurz určen

Kurz Finanční výkazy pro nefinanční manažery využijí majitelé a klíčoví manažeři středních a menších firem, podnikatelé.

Obsah kurzu

 • Vykazování ekonomických výsledků firem
 • Rozvaha – základní charakteristika struktury majetku firmy a jejího financování
 • Výkaz zisků a ztrát – měřítko úspěšnosti firmy
 • Výkaz cash flow– obraz každodenního provozu firmy a schopnosti přestát výkyvy na trhu
 • Ukazatelé likvidity – nástroj pro posuzování bonity v krátkodobém časovém horizontu
 • Ukazatelé solventnosti a důvěryhodnosti firmy z dlouhodobého hlediska
 • Ukazatelé rentability jako konkurenční benchmark a zároveň pohled majitelů na firmu
 • Souhrnné hodnocení firmy, strategie

 

Přehled všech našich kurzů najdete zde.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Cena zahrnuje materiály a občerstvení v průběhu celého kurzu.

Při objednání více účastníků z jedné firmy nebo více kurzů pro jednoho účastníka nabízíme individuální slevu nebo realizaci kurzu na míru, konkrétní informace dohodou.