FMEA - analýza možných vad a jejich důsledků

Připravte se na možná rizika a naučte se jim předcházet!

Umíte správně řídit rizika a díky tomu snižovat náklady ne nekvalitu? Znát rizika je důležité při jakékoli činnosti. Pokud dokážeme rizika řídit, můžeme předcházet problémům a v případě, že se nějaké problémy vyskytnou, efektivně na ně reagovat. Rizika však musíme hodnotit před tím, než budeme cokoli realizovat. Zpětné hodnocení totiž nepřináší žádné výhody. Naučte se sestavit realizační tým pro řešení FMEA, vyspecifikovat všechny možné nebo pravděpodobné vady, stanovit si priority, rozdělit vady do kategorií a podle míry rizika dané vady definovat nápravné opatření.

Obsah kurzu

 • Identifikování příčin problému (7W)
 • 8 druhů plýtvání
 • Problémy výrobku
 • Příčiny variability (6M)
 • Tucet lidských chyb
 • SMART (I)
 • PDCA
 • Ztráty z požadavku zákazníka
 • FMEA - základní požadavky a rozdělení
 • Postup aplikace FMEA
 • Příklady kontrolního plánu a databáze znalostí
 • Případová studie

Komu je kurz určen

Všem pracovníkům z oblasti řízení kvality:

 • manažerům kvality
 • technikům kvality
 • technologům
 • konstruktérům
 • metrologům
 • a dalším pracovníkům, kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci, případně chtějí porozumět analýze rizik FMEA, která je základním předpokladem výroby bez neshod

 

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 • Naučíte se identifikovat příčiny problémů, což je nezbytné pro zjišťování potenciálních rizik
 • Seznámíte se s čtyřkrokovou metodou PDCA pro správné řízení (na tuto metodu je kladen vysoký důraz i v nové normě ISO 9001:2015)
 • Ujasníte si požadavky na vstupy do analýzy rizik
 • Poznáte aplikaci FMEA analýzy a její možná úskalí