Leadership - naučte se vést své lidi k vyšším výkonům

 

Máte pocit, že vaši podřízení neslyší, co jim sdělujete? Že nedělají to, co mají, v takové kvalitě a čase, jaké požadujete? Chcete zvýšit pracovní výkon i spokojenost na obou stranách? Potřebujete zjistit, na jakých principech stojí vhodně zvolený přístup? A jak zohlednit potřeby podřízeného, jeho rozvoje a zároveň posílit spolupráci v týmu a zajistit plnění úkolů? Naučte se to na našem kurzu.

Co vám kurz přinese

 • Zvýšíte pracovní výkon svých podřízených
 • Ujasníte si vlastnosti dobrého leadera (co od něj očekávají podřízení)
 • Naučíte se rozlišovat mezi koordinujícím a transformačním vedením
 • Poznáte, jak probudit u svého týmu invenci, zapojení a rozvoj
 • Zjistíte, jak motivovat své podřízené (vhodný přístup adekvátní jejich schopnostem)
 • Osvojíte si použití nástrojů k posílení pozice leadera (správné zadávání úkolů, efektivní poskytování zpětné vazby, hodnocení podřízených, delegování a koučování)

Jak kurz probíhá

Kurz je veden převážně formou řízené diskuse doplněné praktickými nácviky jednotlivých nástrojů a postupů, analýzou případových studií a vlastními prožitky z modelových situací i hraní rolí.  Důraz je kladen na sebereflexi i řešení situací z praxe účastníků s cílem najít a vyzkoušet si nové postupy a přístupy k vedení lidí. Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Komu je kurz určen

Kurz Leadership - vedení lidí k vyšší motivovanosti a k opravdovým výkonům využijí především manažeři, teamleadeři a kandidáti na vedoucí pozice, kteří nechtějí být manažery „podle tabulek a čísel“, ale snaží se posouvat sebe i své kolegy vpřed.

 

Reference

"Věcný kurz s praktickými příklady. Získané poznatky ihned využiji ve své praxi."
Michal Bárta, Česká lékárna holding a.s.

"Kurz je super, oceňuji individuální přístup lektorky a možnost řešení problémů z mé vlastní praxe."
Zdeněk Balák, BALKAR s.r.o.

Obsah kurzu

1. den: Efektivní manažerská komunikace zaměřená na výsledky

 • Model GROW
 • Principy práce s podřízeným zaměřené na řešení
 • Laser koučování
 • Trénink aktivního naslouchání
 • Principy mentoringu
 • Využití mentoringu v průběhu adaptačního procesu
 • Profesionální podávání zpětné vazby

2. den: Integrativní přístup manažera a profesionální práce se skupinou

 • Práce s vlastními emocemi a s emocemi druhých
 • Hlubinné koučování
 • Využití principů Gestalt
 • Techniky, vhodné ke změně myšlení nebo chování lidí
 • Narativní koučování
 • Identifikace vlastního manažerského stylu
 • Chyby ve čtení jednotlivců
 • Typologie pro manažery
 • Práce se skupinovou dynamikou
 • Čtení rolí ve skupině

Přehled všech našich kurzů najdete zde.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Cena zahrnuje materiály a občerstvení v průběhu celého kurzu.

Při objednání více účastníků z jedné firmy nebo více kurzů pro jednoho účastníka nabízíme individuální slevu nebo realizaci kurzu na míru, konkrétní informace dohodou.