Leadership - naučte se vést své lidi k vyšším výkonům

 

Máte pocit, že vaši podřízení neslyší, co jim sdělujete? Že nedělají to, co mají, v takové kvalitě a čase, jaké požadujete? Chcete zvýšit pracovní výkon i spokojenost na obou stranách? Potřebujete zjistit, na jakých principech stojí vhodně zvolený přístup? A jak zohlednit potřeby podřízeného, jeho rozvoje a zároveň posílit spolupráci v týmu a zajistit plnění úkolů? Naučte se to na našem kurzu.

Co vám kurz přinese

 • Zvýšíte pracovní výkon svých podřízených
 • Ujasníte si vlastnosti dobrého leadera (co od něj očekávají podřízení)
 • Naučíte se rozlišovat mezi koordinujícím a transformačním vedením
 • Poznáte, jak probudit u svého týmu invenci, zapojení a rozvoj
 • Zjistíte, jak motivovat své podřízené (vhodný přístup adekvátní jejich schopnostem)
 • Osvojíte si použití nástrojů k posílení pozice leadera (správné zadávání úkolů, efektivní poskytování zpětné vazby, hodnocení podřízených, delegování a koučování)

Jak kurz probíhá

Kurz je veden převážně formou řízené diskuse doplněné praktickými nácviky jednotlivých nástrojů a postupů, analýzou případových studií a vlastními prožitky z modelových situací i hraní rolí.  Důraz je kladen na sebereflexi i řešení situací z praxe účastníků s cílem najít a vyzkoušet si nové postupy a přístupy k vedení lidí. Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Komu je kurz určen

Kurz Leadership - vedení lidí k vyšší motivovanosti a k opravdovým výkonům využijí především manažeři, teamleadeři a kandidáti na vedoucí pozice, kteří nechtějí být manažery „podle tabulek a čísel“, ale snaží se posouvat sebe i své kolegy vpřed.

 

Reference

"Věcný kurz s praktickými příklady. Získané poznatky ihned využiji ve své praxi."
Michal Bárta, Česká lékárna holding a.s.

"Kurz je super, oceňuji individuální přístup lektorky a možnost řešení problémů z mé vlastní praxe."
Zdeněk Balák, BALKAR s.r.o.

Obsah kurzu

1. den: Efektivní manažerská komunikace zaměřená na výsledky

 • Model GROW
 • Principy práce s podřízeným zaměřené na řešení
 • Laser koučování
 • Trénink aktivního naslouchání
 • Principy mentoringu
 • Využití mentoringu v průběhu adaptačního procesu
 • Profesionální podávání zpětné vazby

2. den: Integrativní přístup manažera a profesionální práce se skupinou

 • Práce s vlastními emocemi a s emocemi druhých
 • Hlubinné koučování
 • Využití principů Gestalt
 • Techniky, vhodné ke změně myšlení nebo chování lidí
 • Narativní koučování
 • Identifikace vlastního manažerského stylu
 • Chyby ve čtení jednotlivců
 • Typologie pro manažery
 • Práce se skupinovou dynamikou
 • Čtení rolí ve skupině

Přehled všech našich kurzů najdete zde.

2 dny / 12. – 13. 11. 2018
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 17:00 hodin.
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
6 990 bez DPH (8 457,90 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS

Cena zahrnuje materiály a občerstvení v průběhu celého kurzu.

Při objednání více účastníků z jedné firmy nebo více kurzů pro jednoho účastníka nabízíme individuální slevu nebo realizaci kurzu na míru, konkrétní informace dohodou.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Lektoři kurzu

Bc. Jana Vávrová

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce a Metody aplikované sociální psychologie. Od roku 2007 je certifikovanou trenérkou Situačního vedení® a v roce 2012 absolvovala certifikovaný základní kurz Transakční analýzy. Je spoluautorkou koncepce Akademie projektového řízení. Má bohaté zkušenosti z oblasti zahraničního obchodu a personálního poradenství, od roku 2002 věnuje vzdělávání dospělých. Specializuje se na komunikační a manažerské dovednosti, sebeřízení a témata spojená s personalistikou - kompetenční modely, Assessment a Development Centra. Spolupracuje se vzdělávacími společnostmi a jednotlivými klienty v České republice, na Slovensku a v Rakousku.