Manažerské koučování a mentoring v praxi

Seznámíme manažery se základy koučování. Ukážeme si, jak tyto základní techniky využít při rozvoji stávajících kolegů v týmu i v adaptačním procesu nových zaměstnanců. Díky vlastnímu prožitku jednotlivých technik se účastníci naučí lépe aktivně naslouchat a také podávat zpětnou vazbu tak, aby neubližovala, ale motivovala. Řadu potíží v komunikaci nám způsobuje fakt, že nenasloucháme správně a také to, že řadu věcí neumíme říct přímo. Kolegy také můžeme odrazovat tím, že jim nedáme prostor a místo abychom je koučovali a vedli je tak k samostatnosti, řídíme je, říkáme jim, co mají dělat a vedeme je tak k závislosti.

První den:

Obsah

 • Principy nenásilné komunikace
 • Model GROW
 • Principy práce s podřízeným zaměřené na řešení
 • Laser koučování pro situace, kdy potřebujeme dosáhnout rychlých výsledků
 • T.A.N.
 • Přímá komunikace

Cíl

 • Schopnost vést lidi v týmu k výsledkům
 • Umění vést rozvojový rozhovor zaměřený na výsledky jednotlivce
 • Přímá komunikace jako základní princip pro nekonfliktní klima v týmu
 • Schopnost aktivního naslouchání
 • Umění vést nikoli řídit

Druhý den:

Obsah

 • Hlubinné koučování – tam kde potřebujeme řešit bloky
 • Využit principů Gestalt je ideální tam, kde se těžko rozhodujeme a potřebujeme rozhodnout správně.
 • NPL - techniky, které jsou vhodné, když potřebujeme změnit myšlení nebo chování a přístup lidí.
 • KBT – tam kde potřebujeme špatné vzorce v myšlení, které mají vliv na výkon
 • Narativní koučování nám umožňuje sledovat klíčová slova, která člověk používá, abychom ho lépe pochopili a uměli s ním lépe pracovat.
 • Mentoring zaměřený na řešení a výsledky

Cíl

 • Upevnit koučovací dovednosti
 • Osvojit si různé přístupy pro různé situace
 • Trénovat koučování tak, aby jej účastníci mohli hned používat
 • Naučit účastníky, aby dokázali použít správnou techniku pro správnou situaci, člověka a ve správném čase

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS