Prezentační dovednosti aneb vím, co říct, ale nevím, jak

Každý z nás se občas dostane do situace, kdy musí něco prezentovat před lidmi. Ať už jde o pohovor mezi čtyřma očima, poradu, vystoupení na konferenci nebo rozhovor s novinářem před kamerou. I když v nás každá situace vyvolává jiné pocity, základ je stejný – jde o přenos slov, emocí, stavů atd. Musíme tedy přesně vědět, co chceme říct, jak to chceme podat a zároveň zvládnout svoji trému a emoce, které nám kladou překážky. Není to tak těžké, přesvědčíme vás o tom na našem kurzu.

Cíle kurzu

 • pochopíte, proč vzniká tréma a jak s ní pracovat
 • najdete svůj vlastní přirozený způsob prezentace
 • seznámíte se s osobní typologií a zjistíte, jak ovlivňuje naše uvažování
 • naučíte se lépe formulovat myšlenky pro různé typy lidí
 • zjistíte, jak je důležité znát cílovou skupinu a vystoupení jí přizpůsobit
 • ujasníte si, jak strukturovat texty pro mluvený projev i psaný text
 • naučíte se kromě slov předávat i emoce

Obsah kurzu

 • Inspirace v ukázkách veřejných vystoupení jiných lidí
 • Osobní SWOT analýza
 • Osobnostní typologie a její vliv na komunikaci s lidmi
 • Práce s cílovou skupinou – publikem
 • Struktura projevu
 • Efektivní předávání emocí i  informací
 • Trénink ve dvojicích i  skupinách

Komu je kurz určen

Kurz Prezentační dovednosti aneb vím, co říct, ale nevím, jak využijí manažeři, obchodníci, personalisté, absolventi středních, vyšších a vysokých škol, zkrátka všichni, kdo se potřebují prezentovat před druhými a chtějí se to naučit nebo svá vystoupení zlepšovat a dostat je na vyšší úroveň.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.