Prezentační dovednosti

Chystáte se na prezentaci před vedením společnosti nebo dokonce před větší skupinou lidí? Ať už jde o poradu, vystoupení na konferenci nebo pohovor, je třeba se dobře připravit a vědět, co chceme říct, jak to podat a zároveň zvládnout svoji trému a emoce, které nám kladou překážky. Přijďte to natrénovat na našem kurzu.

Cíle kurzu

 • naučit se správně připravit sebe i obsah prezentace
 • najít vlastní přirozený způsob prezentace
 • umět přizpůsobit své vystoupení cílovému publiku
 • ujasnit si, jak strukturovat texty pro mluvený projev i psaný text
 • zkrotit svou trému a emoce

Obsah kurzu

 • Základní pravidla prezentace
 • Jak připravit sebe a svou prezentaci
 • Struktura prezentace
 • Zvládnutí trémy
 • Prezentace
 • Analýza publika
 • Využití mimoslovní komunikace
 • Technika řeči
 • Aktivizace posluchačů
 • Cíl – určující prvek prezentace
 • Vlastní prezentace její rozbor
1 den / 16. 10. 2018
Výuka probíhá vždy od 9:00 do 17:00 hodin.
Místo konání
ICV, Kubánské náměstí 1391/11
100 00, Praha 10 - Vršovice
3 990 bez DPH (4 827,90 s DPH)
KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Prezentační dovednosti využijí manažeři, obchodníci, personalisté, absolventi středních, vyšších a vysokých škol, zkrátka všichni, kdo se potřebují prezentovat před druhými a chtějí se to naučit nebo svá vystoupení zlepšovat a dostat je na vyšší úroveň.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.