Projektové řízení a jak na něj

Potřebujete si osvojit techniky projektového řízení a získat dovednosti pro jejich uplatnění v praxi? Přihlaste se na náš kurz a vyzkoušejte si na modelovém příkladu všechny nezbytné kroky projektového řízení. Pomůžeme vám porozumět základním principům, naučíme vás sestavit projektový tým i vyhodnocovat rizika projektu – to vše při dodržení nákladů na projekt.

Obsah kurzu

 • Nástroje projektového řízení a jejich využití
 • Cyklus projektového managementu, určení cílů, SMART cíle, SWOT analýza
 • Plánování projektu (tvorba projektového plánu, koordinace práce v týmu, …)
 • Realizace projektu
 • Případové studie - k opakovaným úkolům, k plánu projektu – pevný začátek, k práci se zdroji a výpočtu cash-flow, ke kompletnímu projektu a sledování jeho realizace

Komu je kurz určen

Kurz Projektové řízení a jak na něj ocení začínající projektoví manažeři, členové projektových týmů, marketéři, obchodní zástupci či podnikatelé.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Přínosy

Přínosy kurzu pro účastníky

 • naučí se pracovat s konkrétní metodikou řízení projektů
 • porozumí významu dílčích kroků v procesu řízení projektů
 • seznámí se s objektivně ověřitelnými ukazateli důležitými pro hodnocení průběhu projektu
 • ujasní si měření odchylek od plánu
 • naučí se stanovovat klíčové ukazatele pro celý projekt
 • vyzkouší si práci s riziky projektu: identifikaci, specifikaci, analýzu a zvládnutí rizik
 • seznámí se s častými chybami, které se vyskytují při sestavování projektového plánu
 • získají doporučení, jak se těchto chyb vyvarovat

Nejčastější dotazy

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.