Projektové řízení

 

Potřebujete si osvojit techniky projektového řízení a získat dovednosti pro jejich uplatnění v praxi? Přihlaste se na náš kurz a vyzkoušejte si na modelovém příkladu všechny nezbytné kroky projektového řízení. Pomůžeme vám porozumět základním principům, naučíme vás sestavit projektový tým i vyhodnocovat rizika projektu – to vše při dodržení nákladů na projekt.

Přínosy kurzu pro účastníky

 • Naučí se pracovat s konkrétní metodikou řízení projektů
 • Porozumí významu dílčích kroků v procesu řízení projektů
 • Seznámí se s objektivně ověřitelnými ukazateli důležitými pro hodnocení průběhu projektu
 • Ujasní si měření odchylek od plánu
 • Naučí se stanovovat klíčové ukazatele pro celý projekt
 • Vyzkouší si práci s riziky projektu: identifikaci, specifikaci, analýzu a zvládnutí rizik
 • Seznámí se s častými chybami, které se vyskytují při sestavování projektového plánu
 • Získají doporučení, jak se těchto chyb vyvarovat

Komu je kurz určen

Kurz Projektové řízení ocení začínající projektoví manažeři, členové projektových týmů, specialisté, technologové, marketéři, obchodní zástupci či podnikatelé.

Obsah kurzu

 • Nástroje projektového řízení a jejich využití
 • Cyklus projektového managementu, určení cílů, SMART cíle, SWOT analýza
 • Plánování projektu (tvorba projektového plánu, koordinace práce v týmu, …)
 • Realizace projektu
 • Případové studie - k opakovaným úkolům, k plánu projektu – pevný začátek, k práci se zdroji a výpočtu cash-flow, ke kompletnímu projektu a sledování jeho realizace

Přehled všech našich kurzů najdete zde.

Cena zahrnuje materiály a občerstvení v průběhu celého kurzu.

Při objednání více účastníků z jedné firmy nebo více kurzů pro jednoho účastníka nabízíme individuální slevu nebo realizaci kurzu na míru, konkrétní informace dohodou.