Psychologie osobnosti

Každý člověk je jedinečnou kombinací fyzických a psychických vlastností, které má vrozené nebo je získal v průběhu svého života a které se projevují v jeho chování a jednání. Pochopení motivů jednání znamená lépe vycházet sám se sebou i s lidmi kolem vás. Pokud chcete s druhými lidmi i sám se sebou dobře vycházet a lépe porozumět, přijďte na náš kurz. Ve spolupráci se zkušeným lektorem si ujasníte nejen své vzorce chování, ale především získáte užitečné dovednosti pro jednání s jinými lidmi – vašimi zaměstnanci, kolegy, přáteli i blízkými.

Cíle kurzu

 • osvojíte si dovednost pro poznávání osobnosti druhých lidí – na co se dívat, jak to správně interpretovat a vyhnout se zkreslením
 • dozvíte se, jakou osobnostní strukturu máte vy sami, jak můžete rozvíjet své přednosti a potlačovat nebo zdokonalovat své nedostatky
 • vyzkoušíte si vše prakticky pod vedením zkušeného psychologa – diagnostika

Obsah kurzu

1. den

 • Proč potřebujeme vědět, jakou mají druzí osobnost
 • Základní koncepty psychologie osobnosti, sebepojetí, vědomí, nevědomí
 • Sebe prezentační strategie různých lidí, jak je rozlišit, co znamenají
 • Obranné mechanismy – proč a jak se lidé brání
 • Poznávání osobnosti pozorováním a sledováním výsledků činnosti
 • Nejčastěji se vyskytující modely osobnosti v praxi

2. den

 • Co je v normě a co ne, k čemu to vede, jak se to pozná
 • Temperament, charakter a motivace – proč je dobré o nich něco vědět
 • Rizikové osobnostní struktury, psychopati – jak je poznáme, kde je najdeme, jak s nimi jednat
 • Sebepoznávání
 • Schopnosti průměrné a extrémní, možnosti jejich rozvíjení

Sebepoznávací a nácvikové aktivity:

 • Analýza, odhadování míry osobnostních vlastností a interpretace jednání lidí podle situací na videoukázkách autentických situací
 • Analýzy velmi nadaných jedinců
 • Osobnostní dotazník MBTI

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Psychologie osobnosti ocení obchodníci a prodejci, podnikatelé, kteří vedou střední a malé firmy, absolventi středních, vyšších a vysokých škol, kteří se připravují na reálný vstup do výkonné manažerské praxe, manažeři na všech úrovních, všichni, kteří mají o toto téma zájem.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.