Risk management

Buďte připraveni, nenechte se vykolejit

Každý den se stávají události, se kterými „nepočítáme“, ať je to v životě či v podnikání. Aby nás tyto události co nejméně vykolejovaly, je dobré znát rizika a být na ně připraven. A k tomu je třeba naučit se rizika identifikovat, řídit a minimalizovat jejich dopady. Vše se naučíte na tomto kurzu. Využijí ho všichni, kdo chtějí ušetřit náklady díky včasnému řešení rizik nebo plánují recertifikaci na ISO 9001:2015, kde je kladen na řízení rizik velký důraz.

Co vám kurz přinese

 • Poznáte význam a možný efekt řízení rizik
 • Seznámíte se s nástroji risk managementu
 • Naučíte se tyto nástroje využívat v praxi
 • Zjistíte, jak můžeme díky řízení rizik šetřit náklady

Jak kurz probíhá

Minimální počet osob na workshopu je 10, maximální 16 osob. Připravte si nejčastěji řešené problémy vaší firmy. Pod vedením zkušeného lektora a ve spolupráci s ostatními účastníky kurzu rozklíčujeme skutečnou kořenovou příčinu vašich problémů.

Komu je kurz určen

 • kvalitářům
 • manažerům kvality
 • pracovníkům kontroly
 • představitelům vedení společnosti

V případě zájmu je možné provést toto školení v prostorách klienta a ušít ho tzv. na míru přesně dle jeho potřeb.

Obsah kurzu

 • Proč řídit rizika a jak?
  – co to jsou rizika, jak je identifikovat a efektivně „řídit“?
 • Procesní přístup k problému řízení rizik – analýza rizik je samostatným procesem, jak jej nastavit tak, aby byl efektivní, jak si ulehčit vyjednávání např. v bankách
 • Používané nástroje – nejčastěji používané nástroje a jak tyto efektivně používat, včetně praktické ukázky
 • Nejčastější chyby – chybná analýza rizik nepřinese požadovaný efekt a rizika nejsou identifikována vůbec, nebo nedostatečně a bez efektu, jak se vyvarovat chybám?
 • Praktická část a diskuze
 • Jak provádět analýzu rizik navrhovaného nápravného opatření dle nového požadavku normy ISO 9001:2015
  – vysvětlení, co nová revize normy požaduje a jak tyto požadavky co nejefektivněji naplnit

 

Přehled všech našich kurzů najdete zde.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Při objednání více účastníků z jedné firmy nebo více kurzů pro jednoho účastníka nabízíme individuální slevu nebo realizaci kurzu na míru, konkrétní informace dohodou. Cena zahrnuje materiály a občerstvení v průběhu celého kurzu.