Rizika a příležitosti společností s ručením omezeným

Právo a praxe

Znáte rizika a příležitosti společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny z pohledu jednatele? Orientujete se v problematice jednatelské smlouvy, vztahu jednatele ke společnosti, k ostatním jednatelům, ke společníkům i dalším osobám? Víte, jak případně ukončit podnikání, předat společnost další generaci nebo naopak přebrat společnost od starší generace? To vše a ještě mnohem víc projdete na našem kurzu pod vedením zkušeného lektora. Seznámíte se i s vymezením a nastavením kompetencí společníků, získáte praktické vědomosti pro řešení souběhu funkcí jednatele a ředitele.

Obsah kurzu

1) Rizika a příležitosti společenské smlouvy (zakladatelské listiny)

 • Která ustanovení společenských smluv jsou neplatná?
 • Pro jaké situace Vaše společenská smlouva nemá řešení?
 • Kdy bude Váš podíl neprodejný a bez ceny?
 • Může společník odejít ze společnosti proti vůli ostatních?

2) Vymezení kompetencí společníků, valné hromady, jednatelů a zaměstnanců

 • O čem smíte rozhodovat jako společník, kdy a kde?
 • Kdy nesmí jednatel splnit rozhodnutí valné hromady?
 • Kdy neplní/překračuje jednatel své povinnosti? Rozdíl mezi jednatelem a ředitelem

3) Povinnosti a odpovědnost jednatelů, souběh funkcí jednatele a ředitele

 • Změny pro jednatele od 1. 1. 2014. Souběh funkcí a jak jej řešit.
 • Jak doložit jednání jednatelů s péčí řádného hospodáře?
 • Za co, komu a do jaké výše ručí společníci, jednatelé, ředitelé a zaměstnanci?

4) Rizika a příležitosti osobního a kapitálového přístupu k podnikání

 • Je společnost s ručením omezeným kapitálovou nebo osobní společností?
 • Kdy má podnikání v s.r.o. kapitálový a kdy osobní charakter? Výhody/nevýhody.
 • Jaké zákony a předpisy nesmí společník či jednatel porušit jako zaměstnanec?

5) Rizika a příležitosti zapojení osob blízkých do podnikání

 • Kdo je osoba blízká a čím se liší její pozice od ostatních zaměstnanců?
 • Jaký je rozdíl mezi osobou blízkou společníkovi a jednateli? Jak je zapojit?
 • Jaká rizika je třeba eliminovat a jaké existují příležitosti v podnikání?

6) Ekonomické analýzy nákladů a výnosů z podnikání

 • Jaké informace poskytují ekonomické analýzy společníkům a valné hromadě, jednatelům, manažerům a zaměstnancům?
 • Jaké jsou základní a speciální ekonomické analýzy?

7) Podnikatelský plán vlastní společnosti a výsledky konkurenčních společností

 • Jaké základní informace poskytuje podnikatelský plán? Reálnost, výhody/nevýhody
 • Jak hodnotit průběžně plnění plánu a jak včas reagovat na změny?

8) Příprava na ukončení podnikání nebo na přechod společnosti do druhé generace

 • Neřešitelné situace ve společenské smlouvě?
 • Co bude mít přednost? Slušnost, domluva nebo právo?
 • Kdy a jak začít společnost na přechod do druhé generace připravovat?
 • Jaké jsou rozdíly mezi přáním, očekáváním a realitou?
 • Jak zvýšit hodnotu vašeho podílu nebo vyplatit nerozdělený zisk?

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Rizika a příležitosti společností s ručením omezeným využijí jednatelé, společníci a statutární zástupci společností s ručením omezeným.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 • ujasníte si práva a povinnosti jednatele reflektující NOZ
 • poznáte nejčastěji opomíjená a podceňovaná rizika i možnosti jejich eliminace
 • získáte doporučení a rady pro řešení situací z reálné praxe jednatelů společností
 • můžete diskutovat, vzájemně si sdílet zkušenosti týkající se probíraných témat
 • získáte poznatky z praxe od zkušeného podnikatele, jednatele, konzultanta a lektora
 • projdete ukázky konkrétních řešení situací z praxe