Rizika spojená s výkonem funkce jednatele

Právo a praxe

Znáte rizika spojená s výkonem funkce jednatele ve společnosti s ručením omezeným? Víte, jaký je vztah jednatele ke společnosti, k ostatním jednatelům, ke společníkům, k manažerům a k zaměstnancům? Orientujete se v povinnostech, úkolech a odpovědnostech jednatele? To vše a ještě mnohem víc projdete na našem kurzu pod vedením zkušeného lektora. Seznámíte se problematikou vymezení a nastavení kompetencí společníků, s řešením souběhu funkcí jednatele a ředitele. Naučíte se tvořit podnikatelský plán, kontrolovat jeho plnění a porovnávat ho s konkurencí. Pozornost věnujeme i ekonomickým analýzám a vývojovým grafům jednotlivých ekonomických ukazatelů.

Obsah kurzu

1. Vznik a zánik funkce jednatele

 • Volba, odvolání a odstoupení jednatele spol. s r.o.
 • Smlouva o výkonu funkce jednatele
 • Souběh funkcí jednatele a ředitele
 • Jednání za právnickou osobu – dvou a více jednatelů?
 • Je možné omezení jednatelského oprávnění?
2. Péče řádného hospodáře, povinnosti a odpovědnost jednatelů
 • Jaké změny nastaly pro jednatele od 1. 1. 2014?
 • Jaké zákony musí jednatelé znát a dodržovat?
 • Mají jednatelé povinnost zveřejňovat informace?
 • Kdy jednají jednatelé s péčí řádného hospodáře?
 • Sankce za neplnění povinností jednatele
3. Jednatelé a valné hromady společnosti
 • Povinnosti jednatele k valné hromadě a společníkům
 • Mají jednatelé vždy povinnost informovat společníky?
 • Valná hromada a zákaz konkurence pro jednatele
 • Může jednatel nesplnit rozhodnutí valné hromady?
 • Výhodné a nevýhodné odměny a benefity pro jednatele
4. Podnikatelský plán
 • Podnikatelský plán osobní a kapitálové společnosti
 • Jak posoudit jeho reálnost, plnění, výhody a nevýhody?
 • Jak dostat pod kontrolu finance společnosti?
 • Jak uhlídat náklady a výnosy jednotlivých středisek?
 • Co je vnitropodnikové hospodaření a jaký má efekt?
 • Motivace a odměňování manažerů a zaměstnanců
5) Ekonomické analýzy hospodaření společnosti
 • Kdy lze společnost považovat za úspěšnou?
 • Výroba, obchod a služby. V čem se analýzy liší?
 • Základní vývojové grafy ekonomických ukazatelů
 • Obrat, přidaná hodnota, osobní náklady, zisk
 • Poměrové ekonomické ukazatele - teorie a praxe
 • Vývojové grafy ekonomických ukazatelů a zlepšování výsledků hospodaření

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Rizika spojená s výkonem funkce jednatele využijí jednatelé i společníci společností s ručením omezeným.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 • ujasníte si práva a povinnosti jednatele dle NOZ
 • poznáte nejčastěji opomíjená a podceňovaná rizika i možnosti jejich eliminace
 • získáte doporučení, jak řídit společnost z reálné praxe úspěšných jednatelů společností
 • poznáte, jak fungují úspěšné a neúspěšné společnosti
 • můžete diskutovat, vzájemně si sdílet zkušenosti týkající se probíraných témat
 • získáte zkušenosti a poznatky z praxe zkušeného podnikatele, jednatele a konzultanta
 • seznámíte se s ukázkami a návody na řešení konkrétních problémů z vaší praxe