Roční účetní závěrka 2016

Do české účetní legislativy byly zapracovány nové právní předpisy Evropské unie. Jedná se o největší rozsah změn v oblasti účetnictví a sestavení účetní závěrky od roku 2003.

Přijďte si poslechnout vše podstatné o zásadních změnách v českém účetnictví v návaznosti na novelu Zákona o účetnictví č. 563/1991Sb. a související účetní legislativu. Dozvíte se, jak správně postupovat při sestavení roční závěrky, můžete s námi zkonzultovat situaci vaší společnosti. Do programu jsou zařazeny také vybrané poslední interpretace Národní účetní rady, které Vám rovněž mohou pomoci v případě, že si již nebudete vědět rady. S námi se novinek bát nemusíte!

Obsah kurzu

Nová legislativa EU a ČR platná pro rok 2016 (Směrnice EU, Zákon o účetnictví, Vyhláška 500/2002 Sb., České účetní standardy):

 • Kategorizace účetních jednotek
 • Definice a rozsah účetní závěrky – změny pro rok 2016
 • Výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha k roční závěrce – změny pro rok 2016
 • Povinnost sestavit výkaz cash-flow a výkaz o změnách vlastního kapitálu pro střední a velké podniky
 • Definice významnosti
 • Ocenění zásob – změny pro rok 2016
 • Definice rezervy
 • Omezení výplaty podílu na zisku
 • Zpráva o platbách vládám
 • Události po rozvahovém dni (definice, dopad do roční závěrky)
 • Zavedení jednoduchého účetnictví
 • Kritéria pro povinný audit účetní závěrky – změny pro rok 2016
 • Kritéria pro konsolidaci účetní závěrky – změny pro rok 2016
 • Zveřejňování účetní závěrky – změny pro rok 2016
 • Zřizovací výdaje
 • Změny ve směrné účtové osnově
 • Změny ve způsobu účtování aktivace a změny stavu zásob nedokončené výroby
 • Další změny
 • Interpretace Národní účetní rady:
 1. Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu I 32
 2. Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání I 33
 3. Rezervy na likvidace

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro účetní a ekonomy, ale hodit se bude i těm, kteří připravují podklady pro účetní uzávěrky.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

 

 • Seznámení s novou legislativou – upozornění na změny
 • Tipy na uplatnění nové legislativy při roční účetní závěrce
 • Interpretace změn, jejich porovnání a využití v praxi