Studie proveditelnosti - ověřte smysluplnost vašeho projektu

Potřebujete posoudit realizovatelnost projektu a efektivnost využití potenciálně vložených finančních prostředků? Chcete se naučit připravit kvalitní studii proveditelnosti, která bude minimalizovat pravděpodobnost vzniku významných problémů při realizaci projektu a omezí tak možnost vašich budoucích ztrát? Tento kurz vám v tom pomůže.

Obsah kurzu

  • Vhodný postup při zpracování studie proveditelnosti
  • Ekonomické kategorie používané ve studiích proveditelnosti prakticky
  • Finanční plán projektu – modelový příklad
  • Hodnocení ekonomické efektivnosti investice
  • Citlivostní analýza
  • Analýza a vyhodnocení rizik

Komu je kurz určen

Manažerům a podnikatelům, kteří posuzují ekonomickou výhodnost investice či investičních variant podnikatelských záměrů nebo promýšlí podnikatelský záměr a chtějí si umět spočítat jeho ekonomiku. Kurz uvítají i zpracovatelé studií proveditelnosti v rámci přípravy žádosti o investiční dotace.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

  • Získáte odborný základ pro to, abyste lépe porozuměli všem nezbytným ekonomickým pojmům a kategoriím uplatňovaným ve studiích proveditelnosti
  • Naučíte se kvalifikovaně hodnotit investiční záměry pomocí řady metod, které studie proveditelnosti využívají
  • Ujasníte si přístupy ke všem obvykle řešeným problémům v rámci studií proveditelnosti
  • Pochopíte všechny postupy a prakticky je procvičíte