Time management

Máte málo času a hodně práce? Jste zavaleni operativou a přitom byste se potřebovali věnovat řízení? Jste si jisti, že svůj čas využíváte opravdu účelně? Náš kurz vás zbaví problémů s plánováním práce a organizací vašeho pracovního i soukromého času. Pomůže vám analyzovat vaše zvyklosti, naučí vás využívat nové nástroje, určovat priority a postupně přejít od operativního do manažerského řízení času.

Obsah kurzu

 • Základní principy řízení času
 • Analýza současného stavu, časový snímek dne
 • Nastavování a správné přiřazování priorit jednotlivým činnostem
 • Plánování podle priorit, delegování činností
 • Efektivní míra kvalitní práce
 • Možnosti úspory času a omezování nežádoucích činností
 • Nástroje účinného plánování a práce s nimi

Komu je kurz určen

Praktický kurz Time management ocení všichni, kdo chtějí dostat svůj pracovní i soukromý čas pod kontrolu. Využijí ho především manažeři, obchodníci, podnikatelé, asistentky nebo výkonní pracovníci.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

Cíle kurzu

 • definovat oblasti, které potřebujete zefektivnit a hledat řešení
 • seznámit se základními principy řízení vlastního času
 • naučit se přidělovat činnostem správné priority a podle toho je plánovat
 • definovat podstatu a činnosti, související s výkonem vaší práce, určit priority
 • ujasnit efektivní míru kvalitního odvedení své práce a omezit zbytečný perfekcionismus
 • najít oblasti, kde jsou vaše časové rezervy a zefektivnit tak zbývající činnosti
 • nastavit základní plánovací techniky, naučit efektivně pracovat s e-maily a plánovat náročnější úkoly