Vedení motivovaného týmu

Tým je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Dobrý manažer zná silné a slabé stránky svých lidí a umí s nimi pracovat – silné stránky využít a znásobit, se slabými stránkami pracovat tak, aby minimálně ovlivňovaly výsledky týmu. Dvoudenní kurz vás naučí, jak z pracovní skupiny udělat součinný a spolehlivý tým, fungující jako dobrý stroj i bez vašeho neustálého dohledu.

Cíle kurzu

 • naučit se lépe rozumět a chápat individuální odlišnosti a pohnutky lidí v týmu, které je ženou dopředu nebo je brzdí
 • zdokonalit se v aktivní práci se vztahy mezi členy týmu – kdo s kým bude lépe spolupracovat, kdo koho může učit a rozvíjet, kdo je s kým v konfliktu apod.
 • ujasnit si předávání motivační zpětné vazby – pochvaly i kritiky
 • najít pro svůj tým konkrétní motivátory, využitelné v praxi
 • ujasnit, jak vést lidi v různých situacích pracovního života – úplný nováček, demotivovaný člen týmu, nadšenec atd.

Obsah kurzu

 • Týmová typologie a její využití pro motivování týmu
 • Sociogram týmu –akcelerace silných a eliminace slabých stránek
 • Jak hledat nové lidi přesně „na míru“ potřebám stávajícího týmu
 • Jak provázat členy týmu, aby chtěli spolupracovat, vzájemně se ovlivňovat a učit se od sebe
 • Zpětná vazba (pochvala a kritika) jako nástroj podpory a rozvoje lidí
 • Motivace – finanční a nefinanční, ovlivňování výkonu týmu
 • Konkrétní motivační aspekty pro váš tým
 • Situační vedení lidí podle jejich předpokladů a znalostí
 • Konkrétní plán pro rozvoj vašeho týmu – možnost individuálního řešení vašich problémů

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Vedení motivovaného týmu využijí manažeři a vedoucí útvarů, kteří již mají svůj tým nebo se na tuto pozici teprve připravují, podnikatelé, kteří vlastní malé a střední firmy, absolventi středních, vyšších a vysokých škol, kteří se připravují na reálný vstup do výkonné manažerské praxe.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.