Efektivní elektronické prezentace pro střední management

Potřebujete prezentovat své plány a výsledky práce na poradách vedení a na poradách s kolegy a podřízenými? Chcete, aby vaše prezentace byla profesionální a poutavá po všech stránkách? Naučte se vytvářet efektivní elektronické prezentace, pomocí kterých sdělíte to, co chcete a v podobě, která bude pro všechny srozumitelná a přehledná.

Obsah kurzu

Vstupním předpokladem je základní znalost práce na počítači.

 • Práce s prezentacemi pomocí připravených šablon a předlohy snímků, nastavení vzhledu prezentace, poměru stran snímku, nastavení písma, barevné škály, grafických prvků – přidání do šablony prezentace logo firmy, slogan, … Doplnit informace do zápatí snímků (název prezentace, datum, název firmy, …)
 • Rozložení snímků pro docílení profesionálního vzhledu prezentace a pro efektivní práci s jednotlivými snímky
 • Změna pořadí snímků, vzhled celé prezentace pomocí motivů. Změnit vzhled jednotlivých snímků
 • Tvorba a úprava tabulky na snímku – využití připraveného automatického formátování tabulky, ruční úprava vzhledu tabulky
 • Vložení a úprava libovolného objektu – obrázek, klipart, symbol, video, …
 • Tvorba a úprava grafu
 • Tvorba a úprava diagramu – např. organizační diagram, proces, cyklus, posloupnost, …
 • Nastavení přechodů snímků a animace – nadpis, text, graf, tabulka, diagram, …
 • Nastavení prezentace pro tisk – nastavení a úprava záhlaví a zápatí tiskových sestav, nastavení počtu a pořadí snímků k tisku, …
 • Nastavení prezentace pro ruční i automatické předvedení. Přizpůsobení velikosti snímků konkrétnímu místu prezentace
 • Uložení prezentace do různých formátů

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Efektivní elektronická prezentace je určen pro střední management a mistry, kteří potřebují prezentovat výsledky své práce a další plány činností na poradách, setkáních a akcích.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

 • Varianta A)

závěrečná praktická zkouška + Certifikát

 • Varianta B)

mezinárodně uznávaný test + mezinárodně uznávaný doklad Certifikát ECDL Profile

Přínosy

 • Naučit se tvořit různé vzhledy a typy prezentací podle jejich účelu a publika
 • Nastavit správné rozlišení prezentace podle aktuálních technických
 • a prostorových podmínek (počítač, projektor, velikost místnosti atd.)
 • Pracovat s textem (nový text, kopírování, úprava textu, animace, …)
 • Pracovat s obrázky (klipart, vektor, rastr, symbol); vkládat a upravovat obrázkové soubory z různých zdrojů (z vlastního počítače, z internetu, …)
 • Vytvořit, upravit a formátovat tabulky a grafy na snímcích prezentace
 • Přidat a upravit přechod mezi snímky prezentace, animace částí snímků
 • Nastavit různé režimy předvedení (ruční, automatické, smyčka, …)