Počítač pro úplné začátečníky

Počítač již dnes patří mezi běžně používané komunikační médium. Stále však existují lidé, kteří jsou ohroženi sociálním a digitálním vyloučením v důsledku žádné nebo velmi omezené znalosti práce s počítačem a internetem.

Obsah kurzu

  • Znalosti a dovednosti nezbytně nutné pro řešení situací – jednotlivé části počítače nebo tabletu včetně znalosti a dovednosti jejich obsluhy. Základní práce se soubory a složkami – vytvoření, kopírování, přesouvání a odstranění.
  • Práce s jednoduchým textovým dokumentem – práce s krátkým textem a provedení jednoduchých úprav textu, uložení dokumentu pod jiným názvem a na jiné místo, tisk textu na tiskárně.
  • Základní práce s internetem – vyhledání libovolné webové stránky, pohyb po webové stránce, pohyb pomocí odkazů (kliknutí) na text nebo obrázek.
  • Základy práce s elektronickou poštou – otevření doručené elektronické zprávy, odeslání a přeposlání elektronické zprávy.
  • Vyhledávání a získávání informací na Internetu – základy používání běžného internetového prohlížeče, přechod mezi webovými stránkami, kopírování textu nebo obrázku z webové stránky, vytištění webové stránky na tiskárně.
  • Využívání služeb Internetu pro řešení životních situací – vyhledání informací na internetu z oblasti zpráv a novinek, z oblasti nakupování a služeb (vyhledat libovolnou službu nebo zboží, objednat si je a zaplatit pomocí internetového bankovnictví), z oblasti cestování (vyhledání informací v jízdních řádech autobusů, vlaků, MHD, najít vhodnou trasu, objednat a zaplatit si jízdenku), vyhledání libovolného kurzu nebo školení, vyhledání vhodného pracovního místa atd.
Každý účastník obdrží speciální výukové materiály odpovídající obsahu školení, cvičné příklady a testy.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Počítač pro každého, kdo má minimální nebo velmi omezené znalosti práce s počítačem a internetem.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po skončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

  • Naučit se řešit každodenní problémy a běžné životní situace pomocí počítače a internetu – např. vyhledat si informace o vhodném pracovním místě, vyhledat si potřebné vlakové spojení, provést nákup internetu formou vyplnění objednávkového formuláře, provést platbu pomocí platební karty přes platební bránu, atd.
  • Naučit se bezpečně využívat on-line služby na internetu, vyhledat si potřebné informace na internetu, komunikovat prostřednictvím internetu.
  • Umět pracovat s jednoduchým textem a komunikovat prostřednictvím elektronické pošty.