Řízení firemních dokumentů v cloudu

Dnes již každý z nás běžně pracuje s internetem. Ne každý však umí využívat všech jeho výhod. Víte, že můžete na internetu vytvářet nejrůznější dokumenty, sdílet je a společně upravovat se svými kolegy? Znáte výhody sdílených kalendářů a víte, kolik času mohou ušetřit? Umíte komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, blogů? Víte, jak připravit webové konference? Naučte se to na tomto kurzu.

Obsah kurzu

Vstupním předpokladem je základní znalost práce na počítači.
 • Principy spolupráce a sdílení dat na internetu – jaké služby a nástroje je možné používat (Cloud, Dropbox, mobilní technologie, webové aplikace, sociální sítě, webové konference, …)
 • Rizika spojená s používáním nástrojů pro webovou spolupráci – neautorizované přístupy ke sdíleným souborům, hrozby škodlivých programů, …
 • Nastavení webových aplikací pro sdílení dokumentů včetně instalace podpůrných aplikací a vestavných modulů (plug-ins).
 • Používání pomocného technického vybavení pro spolupráci na internetu – webové kamery, mikrofony, reproduktory, …
 • Užívání webových úložišť včetně zabezpečení přístupu pro zamezení zneužití nebo krádeže dat
 • Používání webových aplikací pro vytvoření, úpravu a správu sdílených textových dokumentů, tabulek a grafů, elektronických prezentací, atd.
 • Využívání sdílených webových kalendářů pro plánování pracovních schůzek a porad, nastavení parametrů pro zobrazení a úpravu ostatním uživatelům, naplánování např. společné porady, vytvoření a odeslání pozvánky atd.
 • Využívání sociálních médií pro spolupráci na internetu – (Facebook, Google+, Linkedin, Twitter, …), diskusní fóra, skupiny, blogy, …
 • Používání mobilních zařízení pro komunikaci prostřednictvím Bluetooth, bezdrátových místních sítí (WLAN), připojení mocí 3G a 4G včetně dodržení zásad bezpečnosti, zálohování dat, zapínání a vypínání bezdrátové komunikace atd.
 • Vyhledání libovolné aplikace pro mobilní zařízení, její úhrada a instalace s přihlédnutím k bezpečnostním hlediskům
 • Synchronizace sdílených dokumentů, kalendářů, elektronické pošty a aplikací na mobilních zařízeních a počítačích

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz Řízení firemních dokumentů v cloudu je určen pro každého, kdo pracuje s počítačem, potřebuje spolupracovat se svými kolegy z různých oddělení a pracovišť na společných dokumentech, plánuje společné aktivity pomocí sdílených kalendářů, chce využívat ke své práci sociální média a webové konference – manažeři, vedoucí pracovníci, obchodníci, administrativní pracovníci, …

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Mezinárodně uznávaný test + mezinárodně uznávaný doklad Certifikát ECDL Profile

Přínosy

 

 • Pochopit principy spolupráce a sdílení informací včetně potřebných technických a programových prostředků
 • Umět nastavit uživatelské účty pro přístup ke sdíleným informacím na internetu
 • Umět využívat webová úložiště a webové aplikace pro sebe i spolupráci s kolegy
 • Naučit se využívat ke komunikaci sociální sítě, blogy apod.
 • Umět naplánovat a svolat webové konference s využitím webových prostředí
 • Umět používat nástroje pro komunikaci a synchronizaci dat