Strategický marketing

Připravujete se na práci manažera a potřebujete získat znalosti a dovednosti v oblasti Strategického marketingu? Tento dvoudenní kurz je sice součástí dlouhodobého kurzu Manažerská akademie, ale je možné ho absolvovat i samostatně.

Cíle kurzu

  • získat nejdůležitější manažerské znalosti a dovednosti
  • zmapovat hlavní manažerské činnosti v dané oblasti

Obsah kurzu

  • Analýza okolí firmy a vlastností firmy
  • Vlastnosti makroprostředí a jeho vývojové tendence
  • Analýza firmy
  • Prognóza vývoje
  • Stanovení cíle
  • Tvorba strategie
  • Rozpracování strategie do taktiky
  • Implementace strategie a kontrola

Komu je kurz určen

Kurz ocení jak začínající manažeři, tak i manažeři se zkušenostmi, kteří si osvěží a zdokonalí své dosavadní znalosti a dovednosti.


Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Vstupním předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání. Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu včetně oběda.