Obchodní zástupce

MŠMT-20307/2013-1/508

Absolvent tohoto kurzu umí vykonávat obchodní činnost jako individuální prodejce nebo jako firemní obchodní zástupce a je plně připraven na úspěšné obchodní jednání, na profesionální prezentaci. Získá všechny potřebné znalosti, aby mohl být výborným obchodním zástupcem. Tento kurz je možné absolvovat jako rekvalifikační, více informací o rekvalifikacích najdete zde.

Obsah kurzu

Zásady a význam správného plánování
Východiska pro tvorbu a realizaci plánu prodeje na marketingových principech

 • Marketingový systém řízení firmy
 • Strategie přizpůsobená aktuální tržní situaci

Zásady obchodního vyjednávání, argumentace a přesvědčování v obchodním rozhovoru

 • Zásady obchodního vyjednávání
 • Osobní vyjednávací přístup
 • Taktiky zákazníků
 • Zásady přesvědčivé prezentace produkt

Time management a práce se stresem

 • Řízení času
 • Stanovení priorit
 • Efektivní využívání pomůcek
 • Práce se stresem
 • Umět se ovládat
 • Techniky na zvládání stresu
 • Relaxační techniky

Principy konzultativního vedení obchodního rozhovoru

 • Principy a specifika konzultativního
 • prodeje
 • Analýza a návrh řešení pro zákazníka
 • Základem je důvěra
 • Rozvinuté techniky zjišťování potřeb zákazníka
 • Vyzdvižení hodnoty pro zákazníka
 • Využití případových studií a referencí

Verbální a neverbální komunikace, typologie osobnostních rysů obchodního partnera

 • Verbální a neverbální komunikace
 • Typologie osobnostních rysů obchodního partnera

Proces obchodního jednání

– prodejní techniky I.

 • Příprava na obchodní jednání
 • Úvodní předehra
 • Průběh jednání
 • Uzavření dohody

Proces obchodního jednání

– prodejní techniky II.

 • Aktivity v jednotlivých fázích jednání
 • Kladení otázek
 • Role námitek
 • Vyjednávací taktiky

Profesionální chování při telefonování a prodej po telefonu

 • Zásady správného telefonování
 • Příprava na telefonický hovor
 • Telefonické oslovení zákazníka
 • Dotažení zákazníka k úspěšnému prodeji

Profesionální prezentace

 • Význam prezentace při prodeji
 • Cíle prezentace
 • Pravidla úspěšné prezentace
 • Verbální a neverbální komunikace

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Vyučovací dny - kód kurzu 16-01

05. – 06. 04. 2016
11. – 13. 04. 2016
18. – 20. 04. 2016
26. – 27. 04. 2016
03. – 04. 05. 2016
09. – 11. 05. 2016

Komu je kurz určen

Kurz Obchodí zástupce využijí osoby s minimálně středoškolským vzděláním, se zkušenostmi ve firmách nebo státní správě, jejichž potenciál předpokládá práci na pozici v obchodním týmu, obchodníci, prodejní zástupci, obchodní reprezentanti a další.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování. Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu.
Pro absolvování kurzu je třeba obhájit před zkušební komisí projekt, který účastník vytvořil v rámci kurzu.

Stáhněte si dokumenty nutné k rekvalifikaci: