Účinné vymáhání pohledávek po telefonu

Setkáváte se s manipulativními postupy, s vyvoláváním konfliktů či agresivitou v telefonické komunikaci s dlužníky? Tyto obtížné situace vyžadují zvládnutí komunikačních a asertivních dovedností. Je třeba dát protistraně jasný signál, že dokážeme komunikovat konstruktivně a přesvědčivě, umíme aktivně naslouchat a adekvátně reagovat, což může vést k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení nepříjemných situací.

Obsah kurzu

 • Specifika telefonické komunikace
 • Cíl rozhovoru s dlužníkem
 • Etika a nastavení přijatelných hranic v komunikaci
 • Zdroje přesvědčivosti
 • Naslouchání jako zdroj informací
 • Konstruktivní přístup k řešení problémů
 • Jak rozpoznat manipulaci a jak na ni reagovat
 • Zpracování agresívní reakce
 • Asertivní techniky: gramofonová deska, odmítnutí, reakce na námitky
 • Praktické procvičení vybraných technik, řešení situací z praxe

Komu je kurz určen

Kurz Účinné vymáhání pohledávek po telefonu je určen všem, kdo komunikují s dlužníky - pracovníci back office, oddělení vymáhání pohledávek a účtáren, zaměstnanci úvěrových a splátkových firem, obchodníci.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

Přínosy kurzu

 • Dosahovat svých cílů při řešení obtížných komunikačních situací po telefonu
 • Dokázat udržet věcnou a konstruktivní rovinu v náročných a konfliktních situacích
 • Jednat přesvědčivě, dát svým jednáním partnerovi najevo jistotu a důslednost
 • Dokázat identifikovat manipulativní postupy a vhodně na ně reagovat
 • Poznat asertivní techniky vhodné pro komunikaci s dlužníkem (možnosti a limity)