Manažer digitálního marketingu

Zorientuje v online marketingu tak, abyste mohli efektivně řídit buď svůj interní tým specialistů, nebo externí dodavatele online služeb

Kurz Digitální marketing je ideální pro každého, kdo se potřebuje zorientovat v posledních trendech online marketingu a být rovnocennějším partnerem interním specialistům či externím agenturám.

V dnešní době se veškeré inovace v marketingu odehrávají skrze digitální neboli online kanály. Jde o jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů vůbec a není lehké držet krok s neustále se objevujícími inovacemi a novinkami. Odborníků je málo a většinou stojí na straně online agentur. Proto přicházíme na trh s tímto zcela ojedinělým a v ČR bezkonkurenčním kurzem. Je akreditován pod číslem MŠMT-32210/2015-1/744.

Obsah kurzu:

Modul č. 01: ÚVOD DO DIGITÁLNÍHO MARKETINGU

Úvodní modul vás přehledně seznámí se všemi tématy digitálního marketingu, o kterých se budete bavit podrobněji ve zbývajících devíti modulech kurzu. Ukážeme vám, jak nad marketingem přemýšlet, jak těžit ze všech marketingových kanálů a jak je propojovat mezi sebou.

Přínosy modulu:

 • ukáže příležitosti digitálního marketingu a jeho nejvyužívanějších nástrojů
 • seznámí s principy a taktikami online marketingu
 • nahlédne do problematiky optimalizace pro vyhledávače
 • přiblíží analýzu, strategii i plánování v online marketingu
 • zorientuje vás v právním rámci podnikání na internetu

Modul č. 02: OPTMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE (SEO)

V tomto modulu si ukážeme, jaké faktory ovlivňují umístění webu ve vyhledávačích, jak můžete toto umístění ovlivnit ve svůj prospěch a jaké trendy lze čekat do budoucna. Nebudeme se bavit příliš technicky, téma probereme především z pohledu zadavatele. Takže zjistíte, co byste si měli umět připravit sami, jaké úpravy webu chtít od dodavatele a jak poté jeho práci zkontrolovat. Ujasníme si, jak přistupovat k budování zpětných odkazů a čemu se naopak vyhnout neboli které techniky vás mohou poškodit. Dozvíte se také, jak SEO plánovat a jak jeho výsledky vyhodnocovat.

Přínosy modulu:

 • nastíní, v čem spočívá úspěšná SEO strategie
 • seznámí s principy SEO
 • vysvětlí, jak fungují vyhledávače
 • zorientuje v on-page a off-page optimalizaci
 • ukáže, jak vybírat a analyzovat klíčová slova
 • zorientuje v nezbytné terminologii (meta tagy, sitemap, link building)
 • připomene legislativu, kterou je třeba ctít

Modul č. 03: PPC REKLAMA VE VYHLEDÁVAČÍCH

Jen za poslední rok udělal Google v reklamní síti AdWords přes 1 000 změn. Nebojte, nebudeme se zabývat každou z nich. Ale ukážeme si, jak bouřlivým rozvojem PPC reklama prochází, co to s sebou přináší za skvělé příležitosti a také jaká z toho plynou rizika. Víte třeba, že cena dvou reklam pod sebou se může lišit až o 50 %? Nebo že ideální rozpočet na výkonnostní PPC reklamu se blíží nekonečnu a proč je důležité sledovat skóre kvality?

Přínosy modulu:

 • naučí vás volit vhodná klíčová slova, využitelná v kampaních Adwords či Sklik
 • vybaví vás potřebnými technickými znalostmi a dovednostmi, nezbytnými k tvorbě efektivní PPC strategie
 • naučí vás analyzovat své aktuální marketingové aktivity, zacílit na vybrané cílové skupiny a zvýšit míru prokliku
 • ukáže, jak psát „silné“ reklamní texty a formulovat efektivní inzeráty
 • seznámí vás s nastavením a správou rozpočtu kampaní v Adwords a Sklik, měřením a analýzou úspěšnosti kampaní pomocí podrobných reportů
 • zorientuje vás v principech ochrany dat a otázkách soukromí spojenými s PPC

Modul č. 04: E-MAIL MARKETING

E-mail marketing je považován za nejefektivnější nástroj online marketingu a může vaše podnikání posunout kupředu. Jenže uspět v e-mail marketingu znamená znát základní principy a dodržovat je – v tomto modulu si je projdeme a vysvětlíme. Ukážeme si také celý proces od sběru kontaktů pro rozesílku a jejich správu, přes tvorbu obsahu až po možnosti distribuce a vyhodnocování kampaní.

Přínosy modulu:

 • ukáže, jak napsat, načasovat a otestovat kampaň
 • nastíní problematiku ochrany dat
 • naučí, jak navrhnout, vytvořit a zavést do praxe úspěšnou e-mailovou kampaň
 • seznámí s možnostmi segmentace, testování, měření
 • objasní základní pojmy a metriky
 • vybaví vás pravidly pro psaní efektivního a čtivého obsahu e-mailů

Pozn.: Nejedná se o technický kurz, tzn. nezabývá se tvorbou e-mailových šablon pomocí HTML a CSS.

Modul č. 05: DISPLAY REKLAMA

"Bannerová reklama je mrtvá. Vždyť se na ni nikdo nedívá a ani na ni nekliká." Pokud si to myslíte také, vyvedeme vás z omylu. Bannery, videa, hry a další možnosti display reklamy mohou být nosnými prvky pro tvorbu vaší značky, otevírání nových trhů a zvýšení dosahu vašeho sdělení.

Přínosy modulu:

 • seznámí vás s koncepcí a terminologií bannerových kampaní
 • vysvětlí proces tvorby a správy účinné display reklamy
 • naučí vás tyto reklamy navrhovat a vytvářet
 • ukáže, jaké formáty display reklamy existují a jak zvolit ten nejvhodnější rozměr pro vaši cílovou skupinu
 • nastíní jak pomocí analýz vyhodnocovat a optimalizovat výsledky kampaní
 • zorientuje vás v přehledu různých zprostředkovatelů kampaní
 • pomůže pochopit základní metriky plateb (CPM, CPC, CPL a CPA)
 • ukáže, jak využít standardní plánovací proces a získat co nejlepší návratnost vložených prostředků

Modul č. 06, 07: MARKETING NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Tyto 2 moduly obsahují koncepci a terminologii marketingu na sociálních sítích. Poznáte nové možnosti, jak využít sítě Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ a naučíte se rozeznávat, které sociální sítě jsou vhodné k dosažení právě vašich cílů. Zjistíte, jaké nástroje můžete využít pro pravidelnou správu sítí a monitoring, jak naslouchat zákazníkům, jak pracovat s brand ambasadory značky, organizovat soutěže a řešit případné krizové situace.

Přínosy modulu 06:
 • seznámí vás s  účinnými způsoby oslovení zákazníků na různých sítích
 • představí nové trendy a příležitosti, které skýtá trvale připojený uživatel
 • ukáže výhody/nevýhody různých sociálních sítí
 • objasní, jak vyhodnotit účinnost kampaní pomocí analýz a návratnost vložených prostředků vůči stanoveným cílům kampaně

Přínosy modulu 07:

 • popíše, jak za pomoci reklamních nástrojů na sociálních sítích budovat a udržovat kontakt se zákazníky
 • vysvětlí, jak tvořit strategii na různých sociálních sítích
 • ukáže, jak naslouchat vašim zákazníkům
 • objasní, jak pracovat s plug-iny, aplikacemi a KPI
 • projde s vámi nezbytnou legislativu spojenou s marketingem na sociálních sítích

Modul č. 08: MOBILNÍ MARKETING

Online svět se velmi rychle mění a je velmi obtížné držet tempo. V posledních letech se čím dál více do popředí dostává mobilní marketing. Tento modul vám rozšíří obzory a ukáže, jak zacílit na potenciální i stávající zákazníky s využitím mobilních zařízení. Dozvíte se také o optimalizaci webů pro mobilní zařízení, o mobilních formátech inzerce i o řadě dalších příležitostí. Nenechte si ujet vlak, vaše konkurence už jistě nastoupila!

Přínosy modulu:

 • ukáže provázanost mobilního marketingu s rychle se rozvíjejícím marketingem na sociálních sítích
 • ujasní ochranu dat a otázky soukromí oslovených zákazníků
 • vybaví technickými znalostmi a dovednostmi potřebnými ke spuštění a správě úspěšné mobilní kampaně
 • naučí vás využívat SMS kampaně a seznámí s technologiemi NFC, mobilními weby, aplikacemi či bluetooth
 • pomůže pochopit význam vhodně zvolené kampaně i nutnost průběžného vyhodnocování její úspěšnosti
 • upozorní na příležitosti i rizika z praxe

Modul č. 09: ANALYTIKA

Předposlední modul ukazuje metody, jak se posunout od měření počtu návštěv a shlédnutých stránek do pokročilejší analýzy návštěvnosti webu. Ujasníme si, co vše lze vyčíst z chování uživatelů a jak podle toho upravovat fungování vašich online marketingových aktivit. Zkrátka po absolvování tohoto modulu „otevřete oči“ - uvidíte, co lidé na vašem webu skutečně dělají, a pochopíte, jak s tím naložit.

Přínosy modulu:

 • ukáže, jak propojit analýzy s klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI) a jak v Google Analytics určit demografické složení vašich návštěvníků, zjistit jejich lokaci, jaká zařízení používají, co je zajímá atd.
 • naučí, jak vyhodnotit účinnost a rychlost stahování vašich stránek, změřit zaujetí návštěvníků a míru konverze díky sledování činností, jako jsou stahování souborů, sledování videa, nákupy, registrace apod.
 • seznámí s tvorbou reportů přesně na míru
 • nastíní, jak efektivně využívat možnosti Google Analytics
 • objasní zásady ochrany dat a otázky soukromí spojené s analýzami

Modul č. 10: STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ

V závěrečném modulu si projdete desítky svých poznámek a dáte jim tvar. Vytvoříte si svůj marketingový plán, který můžete hned další den začít realizovat. Nejde totiž jen o to vědět, co který nástroj umí, ale umět je vzájemně propojit a vytěžit to nejlepší pro svůj business.

Přínosy modulu:

 • seznámí s klíčovými koncepty strategie a plánování
 • ukáže, jak na situační anylýzu a sběr informací
 • ujasní, jak definovat cílové publikum a stanovit cíle
 • přiblíží, jak vytvořit akční plán, stanovit rozpočet a vyhodnocovat
 • nastíní způsoby zlepšování a možnosti interakcí
 • představí příklady integrovaných marketingových plánů

Podrobný obsah celého kurzu ke stažení zde.

 

Kurz využijí především:

Marketéři - posunou se dál v tom, co již vědí a dozví se o novinkách a posledních trendech.

Podnikatelé - ujasní si, co jim může přinést online marketing a budou schopni lépe definovat své požadavky online specialistům.

Absolventi vysokých škol - zvýší si kvalifikaci a snáze získají zaměstnání v marketingu, kde online s přehledem vede.

Lidé registrovaní na úřadu práce
Kurz je možné absolvovat také jako rekvalifikační, a to pod názvem Manažer digitálního marketingu. Více informací najdete na stránce Rekvalifikační kurzy.

 

Další informace

Kurz je ukončen testem a obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí (více informací viz níže v panelu Certifikát).

Stáhněte si dokumenty nutné k rekvalifikaci:

 


Nejste si jistí, zda je kurz vhodný právě pro vás? Máte konkrétní problém a chcete vědět, jak vám můžeme pomoci?

Kontaktujte nás. Zodpovíme všechny vaše dotazy. Poskytneme doplňující informace.

 • Zavolejte nám a my vám poradíme – Mgr. Klára Zumrová, +420 602 223 002
 • Napište nám své dotazy do formuláře
 • Nezávazně si rezervujte místo přes formulář

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

 

Termíny a vyučovací dny

17-02
17-03
05.04.2017
24.05.2017
12.04.2017 31.05.2017
19.04.2017 07.06.2017
26.04.2017 14.06.2017
03.05.2017 21.06.2017

Pozn.: 1 vyučovací den = 2 moduly

 

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Obsah a harmonogram závěrečné zkoušky:

1. Test (hodinová dotace 40 minut)

Úspěšné absolvování testu je základním předpokladem pro připuštění k obhajobě závěrečné práce účastníka. Test se skládá z 49 otázek, maximální počet bodů je 49. Počet bodů nezbytných pro úspěšné absolvování testu je 39, požaduje se tedy 80% úspěšnost. Test obsahuje otázky v celém rozsahu učebního plánu kurzu.

2. Zkouška ústní (obhajoba závěrečné práce 10 minut)

Pro ověření získaných znalostí a dovedností musí účastníci připravit závěrečnou prezentaci na téma Manažerské řízení marketingové kampaně, kterou budou prezentovat před zkušební komisí. Závěrečná zkouška bude v celém rozsahu učebního plánu kurzu.

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky:

Celkový maximální počet bodů: 100
Počet bodů nezbytných pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky: 80 (tzn. 80% úspěšnost)

Pozn.: Pro absolvování kurzu je nutná minimálně 80% účast na prezenční výuce.

Přínosy

 • ujasnit odlišnosti offline a online marketingu
 • plánovat, tvořit a účinně spravovat kampaně: e-mailové, mobilní, ve vyhledávačích a na sociálních sítích
 • osvojit si metody pro SEO
 • porozumět fungování PPC kampaní (AdWords, Sklik)
 • měřit a vyhodnocovat výsledky online nástrojů
 • nastavit online marketingovou strategii a z ní plynoucí plány

 

Proč si vybrat kurz Digitální marketing?

 • lektoři kurzu jsou renomovaní odborníci z praxe
 • metodicky provázané moduly
 • obsah kurzu je neustále aktualizován dle posledních světových trendů
 • kurz pracuje s reálnými případovými studiemi a s příklady z nejlepší světové praxe

Nejčastější dotazy

Potřebuji se před absolvováním kurzu zorientovat v marketingu nebo v IT?

Do rekvalifikačního kurzu Manažer digitálního marketingu se může přihlásit každý, kdo je vedený v evidenci Úřadu práce, ať už jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání. Je vhodné mít povědomí o marketingu, především o jeho online podobě. Cílem kurzu je naučit vás vše, co je nutné vědět o digitálním marketingu a pomoci vám nastartovat kariéru v tomto oboru. Jediným předpokladem pro absolvování kurzu je váš zájem o digitální marketing.

Je kurz zakončen nějakou zkouškou?

Rekvalifikační kurz Manažer digitálního marketingu je ukončen testem a obhajobou závěrečné prezentace.

Kolik mě kurz bude stát?

Rekvalifikační kurz Manažer digitálního marketingu za Vás může uhradit Úřad práce. Cena kurzu činí 28 900 Kč bez DPH.

Další otázky?

Máte-li k certifikovanému kurzu Digitální marketing nějaké další otázky, kontaktujte nás prosím na icv@icv.cz.