Manažerská akademie 15-02

Akreditováno pod názvem MANAGEMENT – MŠMT-20302/2013-1/507

Připravujete se na práci manažera a potřebujete získat znalosti a dovednosti v nejdůležitějších manažerských kompetencích? Naše Manažerská akademie vám v tom pomůže. Projdeme s vámi finanční a strategický management, nahlédneme do projektového řízení, personalistiky či marketingu. Osvojíte si prezentační dovednosti i Time management. Zkrátka manažerské činnosti si začnete užívat a získáte v nich jistotu. Tento kurz je možné absolvovat jako rekvalifikační, více informací o rekvalifikacích najdete zde.

Cíle kurzu

 • Získat nejdůležitější manažerské znalosti a dovednosti
 • Zmapovat hlavní manažerské činnosti v oblastech finance, strategie a marketing
 • Zorientovat se v oblasti personalistika a vedení lidí
 • Osvojit si time management a získat jistotu v prezentování
 • Naučit se projektové řízení

Obsah kurzu

15. – 16. 10. 2015   Strategický management

  Utváření strategicky řízené organizace 
  Vize a cíle, jejich rozdílnost pro vedení společnosti, SMART cíle 
  Manažerský cyklus 
  Organizační struktura 
  Řízení se směrováním a flexibilitou 
  Řízení prostřednictvím motivovaných kreativních lidí 
  Cena samostatného bloku: 4 493 bez DPH (5800 s DPH)

22. – 23. 10. 2015   Strategický marketing

  Analýza okolí firmy a vlastností firmy 
  Vlastnosti makroprostředí a jeho vývojové tendence 
  Analýza firmy 
  Prognóza vývoje 
  Stanovení cíle 
  Tvorba strategie 
  Rozpracování strategie do taktiky 
  Implementace strategie a kontrola 
  Cena samostatného bloku: 4 493 bez DPH (5800 s DPH)

05. – 06. 11. 2015   Finanční management

  Základní principy podnikání - výnosnost, platební schopnost 
  Role financí v rámci organizace 
  Vztah financí a ostatních součástí firmy (marketing, prodej, výroba, ...) 
  Stanovení cílů zisku 
  Základní finanční ukazatele, typy finančních výkazů 
  Finanční výkonnost a ukazatele 
  Manažerské ukazatele pro analýzu výkonnosti 
  Náklady a ceny 
  Platební schopnost a investice 
  Finanční zdroje 
  Provozní kapitál a Cash-flow 
  Kapitálová struktura, rozvaha 
  Investice a jejich hodnocení 
  Řízení likvidity 
  Cena samostatného bloku: 4 493 bez DPH (5800 s DPH)

12. – 13. 11. 2015   HR a personalistika

  Řízení lidských zdrojů 
  Odměňovací a motivační prvky 
  Hodnocení zaměstnanců 
  Kariérové a rozvojové plány 
  Správné pojmenování a nastavení pracovního místa 
  Assessment centra – systém výběrů uchazečů na pozice 
  Development centra – systém rozvoje a posilování schopností zaměstnanců 
  Cena samostatného kurzu: 4 493 bez DPH (5800 s DPH)

19. – 20. 11. 2015   Vedení a řízení lidí

  Styly vedení a řízení 
  Efektivní delegování 
  Řízení času a priorit 
  Práce v týmu a řešení týmových situací 
  Týmové role 
  Efektivní vedení porad, specifikace 
  Manažerská role v procesu řízení 
  Faktory ovlivňující výkon 
  Image a psychohygiena 
  Jak nevyhořet, restart manažera 
  Cena samostatného bloku: 4 493 bez DPH (5800 s DPH)

26. – 27. 11. 2015   Projektové řízení

  Základy projektového řízení 
  Nástroje projektového řízení 
  Příprava a realizace projektu 
  Plán a řízení realizace projektu 
  Seznámení se softwarem 
  Úvodní případová studie k opakovaným úkolům 
  Případová studie k plánu projektu – pevný začátek 
  Případová studie k práci se zdroji a výpočtu cash-flow 
  Případová studie ke kompletnímu projektu a sledování jeho realizace 
  Cena samostatného bloku: 4 493 bez DPH (5800 s DPH)

03. 12. 2015   Systemické koučování

  Co je koučování a na čem je založeno 
  Zahájení rozhovoru, vyjasnění spolupráce 
  Kdo je kouč a co vše můžeme koučováním získat 
  Pomoc nebo kontrola v rozhovoru 
  Reálné koučování ve dvojicích (přesně definované téma) 
  Reálné koučování, výměna dvojic 
  Jak koučovat pomocí motivace 
  Základní zpětná vazba v koučování 
  Jak pokládat otázky, vhodnost situace 
  Koučování v praxi (předem definované koučovací úkoly) 
  Koučování po kole (jeden začíná, zbytek navazuje) 
  Koučování skupiny lidí (kouč versus skupina lidí) 
  Cena samostatného bloku: 2 397 bez DPH (2900 s DPH)

04. 12. 2015   Time management

  Principy Time Managementu 
  Analýza vaší současné situace 
  Scénáře a plánování cílů 
  Denní program, zázemí, rituály 
  Moderní Time Management 4. generace 
  Priority – definice, ujasnění, parametry úkolů 
  Řízení, organizace a efektivita práce 
  Týdenní plán 
  Práce se stresem 
  Cena samostatného bloku: 2 397 bez DPH (2900 s DPH)

10. 12. 2015   Prezentační dovednosti

  Základní pravidla prezentace 
  Jak připravit sebe a svou prezentaci 
  Struktura prezentace 
  Zvládnutí trémy 
  Prezentace 
  Analýza publika 
  Využití mimoslovní komunikace 
  Technika řeči 
  Aktivizace posluchačů 
  Cíl – určující prvek prezentace 
  Vlastní prezentace její rozbor 
  Cena samostatného bloku: 2 397 bez DPH (2900 s DPH)

11. 12. 2015   Ústní zkouška

   

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz ocení jak začínající manažeři, tak i manažeři se zkušenostmi, kteří si osvěží a zdokonalí své dosavadní znalosti a dovednosti.

Další informace

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.
Vstupním předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání. Kurz je ukončen závěrečnou obhajobou vlastního projektu a ústní zkouškou.
Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Přínosy

 • Řešení aktuálních případových studií z českého podnikatelského prostředí
 • Příklady z praxe, upozornění na obvyklé chyby
 • Možnost připravit kurz „na míru“ dle konkrétních požadavků firmy