Personalista

Přípravný kurz na kvalifikační zkoušku (kód 62-007-N)

Jsme autorizovanou osobou pro zkoušky z profesní kvalifikace "Personalista" dle Národní soustavy kvalifikací, pod č. j. MPSV 2015/31814-412/3.

Tento kurz je přípravou k závěrečné zkoušce dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a rovněž dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. Cílem je shrnout vše, co potřebují vědět a znát začínající personalisté, aby byli schopni úspěšně složit kvalifikační zkoušku.

Obsah kurzu

  • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
  • Využívání prostředků výpočetní techniky
  • Tvorba a správa dokumentů v administrativně personální činnosti
  • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
  • Organizování vzdělávání zaměstnanců
  • Zajišťování náborových činností
  • Tvorba a použití systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
  • Organizování kolektivního vyjednávání

Komu je kurz určen

Kurz využijí především personalisté, personální manažeři, HR pracovníci a odboroví funkcionáři. Kurz mohou absolvovat také zájemci a uchazeči o zaměstnání v rámci zvolené rekvalifikace a nastartovat svoji novou profesní kariéru v oblasti personálního řízení. Více o možnostech proplácení rekvalifikace na portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS