Profesní zkouška dle NSK
"Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců"

(KÓD 62-014-R)

Potřebujete zvýšit kvalifikaci v oboru, ve kterém pracujete? Nebo chcete získat zcela novou kvalifikaci, protože zvažujete práci v jiném oboru? Hledáte kvalitní a komplexní vzdělávání? Staňte se specialistou a získejte osvědčení o rekvalifikaci/profesní kvalifikaci s celostátní platností akreditované MŠMT!

Průběh zkoušky

  • Začátek zkoušky je v 9:00 hod.
  • Seznámení s obsahem zkoušek
  • Poučení PO, BOZP
  • Písemný test v délce max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
  • Ústní zkouška v délce 60-90 minut (řešení případové studie, prezentace řešení a doplňujících otázek autorizované osoby)
  • Oznámení výsledku
  • Předání „Osvědčení o získání profesní kvalifikace"

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba nutná k seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 odiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných činností rozložena do více dnů.

Kurz/příprava na zkoušku z profesní kvalifikace

V případě, že uchazeč hodnotí své vědomosti pro absolvování a zvládnutí této zkoušky za nedostatečné, nabízíme možnost absolvovat rekvalifikační kurz Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců nebo přípravný intenzivní kurz Specialista vzdwlávání a rozvoje zaměstnanců.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Osvědčení o profesní kvalifikaci

Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je „Osvědčení o získání profesní kvalifikace".
Toto osvědčení je veřejnou listinou, podobně jako např. vysvědčení, výuční listy, diplomy o absolutoriu nebo jako občanský či řidičský průkaz či rodný list. Osvědčení má celostátní platnost a osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Za určitých podmínek dokonce může nahrazovat předchozí vzdělání a umožnit vykonání závěrečné výuční nebo maturitní zkoušky.