Profesní zkouška dle NSK "Personalista"

(KÓD 62-007-N)

Potřebujete zvýšit kvalifikaci v oboru, ve kterém pracujete? Nebo chcete získat zcela novou kvalifikaci, protože zvažujete práci v jiném oboru? Hledáte kvalitní a komplexní vzdělávání? Staňte se specialistou a získejte osvědčení o rekvalifikaci/profesní kvalifikaci s celostátní platností akreditované MŠMT!

Průběh zkoušky

  • Začátek zkoušky je v 9:00 hod.
  • Seznámení s obsahem zkoušek
  • Poučení PO, BOZP
  • Písemný test v délce max. 45 minut (30 otázek, min. 24 správných odpovědí)
  • Ústní zkouška v délce 60-90 minut (řešení případové studie, prezentace řešení a doplňujících otázek autorizované osoby)
  • Oznámení výsledku
  • Předání „Osvědčení o získání profesní kvalifikace"

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba nutná k seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 4 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných činností rozložena do více dnů.

Kurz/příprava na zkoušku z profesní kvalifikace

V případě, že uchazeč hodnotí své vědomosti pro absolvování a zvládnutí této zkoušky za nedostatečné, nabízíme možnost absolvovat rekvalifikační kurz Personalista nebo přípravný intenzivní kurz Personalista.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Osvědčení o profesní kvalifikaci

Dokladem, který potvrzuje úspěšné vykonání zkoušky, je „Osvědčení o získání profesní kvalifikace".
Toto osvědčení je veřejnou listinou, podobně jako např. vysvědčení, výuční listy, diplomy o absolutoriu nebo jako občanský či řidičský průkaz či rodný list. Osvědčení má celostátní platnost a osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Za určitých podmínek dokonce může nahrazovat předchozí vzdělání a umožnit vykonání závěrečné výuční nebo maturitní zkoušky.