Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

(kód.62-012-R), akreditace MŠMT-32348/2015-1/753

Vzdělávací program pro personalisty a HR specialisty, zaměřený na rozvoj či doplnění jejich kvalifikace. Vstupními předpoklady jsou ukončené středoškolské vzdělání a věk 18+. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která ověří získané znalosti a dovednosti. Po jejím úspěšném složení získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. Absolvent tohoto kurzu má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Obsah kurzu

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Využívání hodnotících systémů
 • Orientace v problematice hodnocení zaměstnanců
 • Vytváření systému odměňování
 • Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod
 • Využívání moderních poznatků pro hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • Využívání hodnotících systémů
 • Orientace v problematice hodnocení zaměstnanců
 • Vytváření systému odměňování
 • Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod
 • Využívání moderních poznatků pro hodnocení a odměňování zaměstnanců

Termíny/vyučovací dny

20. - 22. 04. 2016
27. - 28. 04. 2016
04. - 05. 05. 2016

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz využijí především personalisté, personální manažeři, HR pracovníci a odboroví funkcionáři. Kurz mohou absolvovat také zájemci a uchazeči o zaměstnání v rámci zvolené rekvalifikace a nastartovat svoji novou profesní kariéru v oblasti personálního řízení. Více o možnostech proplácení rekvalifikace na portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po absolvování kurzu získáte "Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu".

Po úspěšném složení profesní zkoušky obdržíte „Osvědčení o získání profesní kvalifikace". Toto osvědčení je veřejnou listinou, podobně jako např. vysvědčení, výuční listy, diplomy o absolutoriu nebo jako občanský či řidičský průkaz či rodný list. Osvědčení má celostátní platnost a osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Za určitých podmínek dokonce může nahrazovat předchozí vzdělání a umožnit vykonání závěrečné výuční nebo maturitní zkoušky.

Přínosy

Kurz probíhá prezenční formou a je metodicky zaměřen především na praktické ukázky, případové studie a cvičení. Účastníci si sami reálně vyzkouší různé metody a techniky, které jim pomohou k získání očekávaných dovedností a znalostí. Navíc je mohou okamžitě aplikovat do své praxe.