Specialista náboru, přijímání a uvolňování

Přípravný kurz na kvalifikační zkoušku (kód 62-013-R)

Jsme autorizovanou osobou pro zkoušky z profesní kvalifikace "Personalista" dle Národní soustavy kvalifikací, pod č. j. MPSV 2015/31814-412/3.

Tento kurz je přípravou k závěrečné zkoušce dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a rovněž dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. Cílem je shrnout vše, co potřebují vědět a znát začínající personalisté, aby byli schopni úspěšně složit kvalifikační zkoušku.

Obsah kurzu

 • Seznámení s tématem náboru přijímání a uvolňování zaměstnanců
 • Způsoby identifikace personálních potřeb firmy
 • Identifikace organizační struktury firmy
 • Zpracování požadavků na pracovní pozici
 • Trh práce a využívání informací pro nábor pracovníků
 • Vyhledávání zdrojů na trhu práce
 • Přijímací pohovor a následné kroky
 • Nábor nových pracovníků
 • Administrativní zpracování dokladů nových zaměstnanců
 • Adaptace nových pracovníků
 • Uvolňování zaměstnanců

Komu je kurz určen

Kurz využijí především personalisté, personální manažeři, HR pracovníci a odboroví funkcionáři. Kurz mohou absolvovat takézájemci a uchazeči o zaměstnání v rámci zvolené rekvalifikace a nastartovat svoji novou profesní kariéru v oblasti personálního řízení.

Více k rekvalifikacím portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Přínosy

Cíle kurzu

 

 • Profesně zvládnout identifikování personálních potřeb firmy
 • Umět správně definovat strukturu firmy a uvést pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců
 • Efektivně využívat informací z trhu práce pro nábor zaměstnanců
 • Umět připravit výběrové řízení na požadovanou pracovní pozici
 • Dokázat připravit a řídit adaptační proces nováčka
 • Znát proces uvolňování zaměstnanců