Specialista pracovněprávních vztahů

Přípravný kurz na kvalifikační zkoušku dle NSK (kód 62-018-R)

Jsme autorizovanou osobou pro zkoušky z profesní kvalifikace "Personalista" dle Národní soustavy kvalifikací, pod č. j. MPSV 2015/31814-412/3.

Tento kurz je přípravou k závěrečné zkoušce dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a rovněž dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. Cílem je shrnout vše, co potřebují vědět a znát začínající personalisté, aby byli schopni úspěšně složit kvalifikační zkoušku.

Obsah kurzu

  • Aplikace pracovněprávní legislativy
  • Tvorba pracovněprávních dokumentů
  • Tvorba a interpretace vnitřních norem a předpisů v pracovněprávní oblasti
  • Poradenství v oblasti pracovněprávní uvnitř společnosti
  • Orientace v komplexním systému interních norem z pohledu souladu s pracovněprávní legislativou
  • Orientace v legislativě týkající se soudních sporů
  • Obsluha kancelářských programů a personálního informačního systému
  • Organizování kolektivního vyjednávání

Komu je kurz určen

Kurz využijí především personalisté, personální manažeři, HR pracovníci a odboroví funkcionáři. Kurz mohou absolvovat takézájemci a uchazeči o zaměstnání v rámci zvolené rekvalifikace a nastartovat svoji novou profesní kariéru v oblasti personálního řízení.

Více k rekvalifikacím portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS