Specialista pracovněprávních vztahů

(kód.62-018-R), akreditace MŠMT-32348/2015-1/753

Vzdělávací program pro personalisty a HR specialisty, zaměřený na rozvoj či doplnění jejich kvalifikace. Vstupními předpoklady jsou ukončené středoškolské vzdělání a věk 18+. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, která ověří získané znalosti a dovednosti. Po jejím úspěšném složení získáte celostátně uznávaný certifikát - osvědčení o profesní kvalifikaci, které má stejnou platnost jako např. výuční list. Absolvent tohoto kurzu má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace.

Obsah kurzu

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Aplikace pracovněprávní legislativy
 • Tvorba pracovněprávních dokumentů
 • Tvorba a interpretace vnitřních norem a předpisů v pracovněprávní oblasti
 • Poradenství v oblasti pracovněprávní uvnitř společnosti
 • Orientace v komplexním systému interních norem z pohledu souladu s pracovněprávní legislativou
 • Orientace v legislativě týkající se soudních sporů
 • Obsluha kancelářských programů a personálního informačního systému
 • Organizování kolektivního vyjednávání
 • Aplikace pracovněprávní legislativy
 • Tvorba pracovněprávních dokumentů
 • Tvorba a interpretace vnitřních norem a předpisů v pracovněprávní oblasti
 • Poradenství v oblasti pracovněprávní uvnitř společnosti
 • Orientace v komplexním systému interních norem z pohledu souladu s pracovněprávní legislativou
 • Orientace v legislativě týkající se soudních sporů
 • Obsluha kancelářských programů a personálního informačního systému
 • Organizování kolektivního vyjednávání

Termíny/vyučovací dny

11. - 13. 04. 2016 23. - 25. 05. 2016
18. - 20. 04. 2016 30. 05. - 01. 06. 2016
25. - 27. 04. 2016 06. - 08. 06. 2016
02. - 04. 05. 2016 13. - 15. 06. 2016
09. - 11. 05. 2016 20. - 21. 06. 2016
16. - 18. 05. 2016

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Kurz využijí především personalisté, personální manažeři, HR pracovníci a odboroví funkcionáři. Kurz mohou absolvovat také zájemci a uchazeči o zaměstnání v rámci zvolené rekvalifikace a nastartovat svoji novou profesní kariéru v oblasti personálního řízení. Více o možnostech proplácení rekvalifikace na 
portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po absolvování kurzu získáte "Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu".

Po úspěšném složení profesní zkoušky obdržíte „Osvědčení o získání profesní kvalifikace". Toto osvědčení je veřejnou listinou, podobně jako např. vysvědčení, výuční listy, diplomy o absolutoriu nebo jako občanský či řidičský průkaz či rodný list. Osvědčení má celostátní platnost a osvědčuje skutečnosti v něm uvedené při každém občanskoprávním i pracovněprávním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.Za určitých podmínek dokonce může nahrazovat předchozí vzdělání a umožnit vykonání závěrečné výuční nebo maturitní zkoušky.

Přínosy

Kurz probíhá prezenční formou a je metodicky zaměřen především na praktické ukázky, případové studie a cvičení. Účastníci si sami reálně vyzkouší různé metody a techniky, které jim pomohou k získání očekávaných dovedností a znalostí. Navíc je mohou okamžitě aplikovat do své praxe.