Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Přípravný kurz na kvalifikační zkoušku dle NSK

Jsme autorizovanou osobou pro zkoušky z profesní kvalifikace "Personalista" dle Národní soustavy kvalifikací, pod č. j. MPSV 2015/31814-412/3.

Tento kurz je přípravou k závěrečné zkoušce dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a rovněž dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. Cílem je shrnout vše, co potřebují vědět a znát začínající personalisté, aby byli schopni úspěšně složit kvalifikační zkoušku.

Obsah kurzu

 • Seznámení s tématem celoživotního vzdělávání v ČR
 • Určení a identifikace vzdělávacích potřeb
 • Stanovování požadavků na pracovní pozici z hlediska vzdělávání
 • Definování dlouhodobých a krátkodobých cílů ve vzdělávání
 • Vytváření zásad kariérového růstu zaměstnanců
 • Druhy hodnocení zaměstnanců ve vztahu ke vzdělávání
 • Seznámení s možnostmi dalšího vzdělávání
 • Struktura a tvorba vzdělávacího plánu jednotlivce a skupiny
 • Sestavení a vyhodnocení plánu vzdělávání zaměstnanců
 • Vyhodnocení finančního plánu vzdělávání
 • Zhodnocení celkové efektivity vzdělávání

Komu je kurz určen

Kurz využijí především personalisté, personální manažeři, HR pracovníci a odboroví funkcionáři. Kurz mohou absolvovat takézájemci a uchazeči o zaměstnání v rámci zvolené rekvalifikace a nastartovat svoji novou profesní kariéru v oblasti personálního řízení.

Více k rekvalifikacím portal.mpsv.cz/sz/obcane/rekvalifikace.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Přínosy

 

Cíle kurzu

 • Umět identifikovat vzdělávací potřeby ve vztahu k firmě
 • Stanovovat požadavky na pracovní pozici z hlediska vzdělávání
 • Vytvářet zásady kariérového růstu zaměstnanců
 • Orientovat se ve formách a možnostech dalšího vzdělávání
 • Sestavit vzdělávací plány a vyhodnocovat je