Staňte se kvalifikovaným personalistou – absolvujte zkoušku profesní kvalifikace!

Chcete potvrdit svoji odbornost v personalistice, změnit zaměstnání či zvýšit kvalifikaci?

Přijďte si ověřit, zda jste schopni složit zkoušku na základě svých dosavadních znalostí a zkušeností nebo zda by bylo lepší si doplnit praxi teorií.

V oblasti personalistiky není mnoho možností odborného studia. Většina pracovníků v HR se rekrutuje z jiných studijních oborů, a tak se mohou většinou prokázat jen praxí, nikoliv kvalifikací. Co tedy odliší „odborníka“ od „neodborníka“? Odpovědí je kvalifikační zkouška dle NSK, která:

 • zaručí, že splňujete deklarované standardy na pracovní pozici v HR
 • má celorepublikovou platnost
 • garantuje srovnatelné znalosti napříč oborem

Ke zkoušce je možné se přihlásit přímo nebo se na ni připravit na:

 • přípravném jednodenním kurzu
 • rekvalifikačním vícedenním kurzu

Obsah kurzu

 • Seznámení s NSK (Národní soustavou kvalifikací)
 • Kdy využít kvalifikační zkoušku v praxi
 • Jak získat osvědčení o profesní kvalifikaci
 • Podmínky pro vykonání kvalifikační zkoušky
 • Nutné znalosti pro vykonání kvalifikační zkoušky
 • Rozsah a územní platnost kvalifikační zkoušky
 • Průběh kvalifikační zkoušky
 • Přípravný kurz ke kvalifikační zkoušce
 • Ukázky testů, zadání, případových studií pro vykonání kvalifikační zkoušky pro profesi:
  • Personalista
  • Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců
  • Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců
  • Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Komu je kurz určen

Kurz využijí především vedoucí pracovníci, manažeři, personalisté, specialisté v oblasti vzdělávání, náboru a HR.

Souhrnné informace o profesních kvalifikacích najdete zde.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS
Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Přínosy

 • seznámit účastníky se systémem národních kvalifikačních zkoušek a jejich uplatněním na trhu práce
 • poskytnout účastníkům informace o požadavcích na složení kvalifikačních zkoušek