Vedoucí provozu mistr/mistrová II

MŠMT-42217/2014-1/1099

Tento akreditovaný kurz Vedoucí provozu - mistr/mistrová je sestaven z 10 modulů v rozsahu 121 hodin, během kterých si mistři zlepší své komunikační dovednosti, získají přehled i o pracovně-právních vztazích, rozšíří si své praktické zkušenosti jak řídit, jak se vyvarovat konfliktům, jak je řešit a mnohé další. Současně získají základy štíhlé výroby a jedinečnou možnost výměny zkušeností s kolegy z jiných firem. Hlavním přínosem tohoto akreditovaného kurzu je pomoci firmám zlepšit řízení na úrovni mistrů. Tento kurz je možné absolvovat jako rekvalifikační, více informací o rekvalifikacích najdete zde.

Cíle kurzu

  • připravit pro výkon funkce vedoucího na pozici – mistr/mistrová
  • naučit vnímat firemní kulturu jako hodnotu a pracovat s ní ve spojení s řízením lidských zdrojů
  • seznámit s významem loajality a vnitrofiremní komunikace v rámci firemní kultury
  • osvojit si techniky vedení a řízení lidí včetně situačního řízení
  • poznat pravidla spolupráce s týmem, styly vedení a delegování, naučit se řešit konflikty v týmu a motivovat svůj tým
  • získat schopnost správně komunikovat z pozice mistr/mistrová, zvládnout komunikační strategie a asertivní techniky
  • naučit se principy štíhlé výroby

Obsah kurzu a termíny

02.12.2015 BOZP, role a osobnost mistra
03.12.2015 Vedení a řízení lidí, leadership pro mistry
09.-10.12.2015 Týmová spolupráce
16.-17.12.2015 Efektivní komunikace, příprava a vedení porad
06.-07.01.2016 Time management, řízení času a priorit
13.-14.01.2016 Personalistika pro mistra
20.-21.01.2016 Principy štíhlé výroby
27.-28.01.2016 Prezentační dovednosti
03.02.2016 Řešení případových studií
04.02.2016 Řešení případových studií a zkouška

Stáhněte si dokumenty nutné k rekvalifikaci:

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen všem zájemcům na pozicích mistr – mistrová, všem liniovým manažerům, kteří si chtějí rozvíjet své kompetence.

Další informace

Podmínkou pro absolvování tohoto akreditovaného kurzu je ukončené středoškolské vzdělání a dosažení 18 let věku. Kurz je ukončen závěrečnou ústní zkouškou. Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.
Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu.