Vedoucí provozu mistr/mistrová II

MŠMT-42217/2014-1/1099

Tento akreditovaný kurz Vedoucí provozu - mistr/mistrová je sestaven z 10 modulů v rozsahu 121 hodin, během kterých si mistři zlepší své komunikační dovednosti, získají přehled i o pracovně-právních vztazích, rozšíří si své praktické zkušenosti jak řídit, jak se vyvarovat konfliktům, jak je řešit a mnohé další. Současně získají základy štíhlé výroby a jedinečnou možnost výměny zkušeností s kolegy z jiných firem. Hlavním přínosem tohoto akreditovaného kurzu je pomoci firmám zlepšit řízení na úrovni mistrů. Tento kurz je možné absolvovat jako rekvalifikační, více informací o rekvalifikacích najdete zde.

Cíle kurzu

 • připravit pro výkon funkce vedoucího na pozici – mistr/mistrová
 • naučit vnímat firemní kulturu jako hodnotu a pracovat s ní ve spojení s řízením lidských zdrojů
 • seznámit s významem loajality a vnitrofiremní komunikace v rámci firemní kultury
 • osvojit si techniky vedení a řízení lidí včetně situačního řízení
 • poznat pravidla spolupráce s týmem, styly vedení a delegování, naučit se řešit konflikty v týmu a motivovat svůj tým
 • získat schopnost správně komunikovat z pozice mistr/mistrová, zvládnout komunikační strategie a asertivní techniky
 • naučit se principy štíhlé výroby

Obsah kurzu

 • BOZP, role a osobnost mistra
 • Vedení a řízení lidí, leadership pro mistry
 • Týmová spolupráce
 • Efektivní komunikace, příprava a vedení porad
 • Time management, řízení času a priorit
 • Personalistika pro mistra
 • Principy štíhlé výroby
 • Prezentační dovednosti
 • Řešení případových studií
 • Řešení případových studií a zkouška

Stáhněte si dokumenty nutné k rekvalifikaci:

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Vyučovací dny kurzu

11. - 13. 10. 2016
18. - 20. 10. 2016
25. - 27. 10. 2016
01. - 03. 11. 2016
08. - 10. 11. 2016

Pro koho je kurz určen

Tento kurz je určen všem zájemcům na pozicích mistr – mistrová, všem liniovým manažerům, kteří si chtějí rozvíjet své kompetence.

Další informace

Podmínkou pro absolvování tohoto akreditovaného kurzu je ukončené středoškolské vzdělání a dosažení 18 let věku. Kurz je ukončen závěrečnou ústní zkouškou. Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.
Cena zahrnuje občerstvení po dobu celého kurzu.