Základy podnikání

MSMT-21717/2015-1/556

V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský záměr, číst v ekonomických a finančních výkazech, řídit své osobní i podnikatelské finance, používat škálu obchodních technik. Porozumíte legislativě související s podnikáním, seznámíte se s vedením lidí (leadership), moderními manažerskými technikami a marketingem, zkrátka zmapujete oblasti nezbytné pro úspěšné podnikání.  Kurzem vás provedou lektoři se zkušenostmi z vlastního podnikání.

Obsah kurzu

1. Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

2. Úvod do podnikání (1 den)

 1. Podnikání – právní normy
 2. Podnikání podle obchodního zákoníku
 3. Podnikání podle živnostenského zákona
 4. Podnikání na základě ostatních předpisů
 5. Podnikatel
 6. Osoby zapsané v obchodním rejstříku
 7. Osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění
 8. Osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštních předpisů
 9. Fyzické osoby provozující zemědělskou výrobu
 10. Obchodní rejstřík
 11. Rejstřík živnostenského podnikání
 12. Povinnosti a práva podnikatele k úřadům státní správy a jiných úřadů (ČSSZ, zdravotní pojišťovny, MF…

3. Základy podnikatelské ekonomiky a účetnictví (2 dny)

 1. Zásobování
 2. Investiční činnost
 3. Personální činnost
 4. Odbyt a marketing
 5. Finanční činnost
 6. Účetnictví a daňová evidence
 7. Základy účetnictví
 8. Daňová evidence
 9. Daň z příjmu fyzických osob
 10. Daň z příjmu právnických osob
 11. Zdravotní a sociální pojištění

4. Zpracování podnikatelského plánu (2 dny)

 1. Identifikace příležitosti
 2. Podnikatelský plán
 3. Započetí podnikání

5. Základy marketingu (1 den)

 1. Definování pozice a funkce marketingu v organizaci
 2. Marketingový výzkum, jeho realizace a vyhodnocení
 3. Brand management v kostce
 4. Efektivní reklama

6. Prodejní a prezentační dovednosti (2 dny)

 1. Obchodní jednání v praxi
 2. Řízení obchodního rozhovoru metodou  SPIN
 3. Zásady pro prezentaci produktu
 4. Zásady pro překonávání námitek a argumentace
 5. Zásady pro tvorbu prezentací, prezentační dovednosti

7. Základy managementu (1 den)

 1. Manažerská role v procesu řízení
 2. Manažerský řídící kruh – plánování, organizování, vedení jednotlivců a skupin, kontrola úkolů
 3. Styly vedení a řízení – formální vedení, liberální vedení, direktivní vedení, týmové vedení; Charakteristika jednotlivých stylů, využití v praxi
 4. Situační vedení lidí; Delegování, zásady a pravidla; Nařizování, zásady a pravidla
 5. Konzultování, zásady a pravidla;  Koučování
 6. Motivace a stimulace zaměstnanců;  Možnosti motivace; Vedení motivačních pohovorů; Vedení a koordinace v týmu

8. Komunikační dovednosti (1 den)

 1. Komunikace verbální a neverbální
 2. Verbální sdělení – řeč, pravidla pro sdělování
 3. Kulturní podmíněnost komunikace (cizinci)
 4. Neverbální komunikace – mimika, komunikace prostorová, komunikace předměty, mimojazykové sdělení
 5. Vedení klíčových rozhovorů v praxi – fáze rozhovoru, principy, zásady
 6. Asertivní komunikace – zdravé sebeprosazení
 7. Předcházení konfliktům a jejich zvládání
 8. Zvládání námitek, argumentace
 9. Kladení otázek a aktivní naslouchání
 10. Budování klientských a pracovních vztahů

Podrobný obsah kurzu ke stažení zde.

Tento kurz nemá momentálně vypsaný žádný termín. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Komu je kurz určen

Rekvalifikační kurz Základy podnikání je určen pro začínající podnikatele, ale i pro ty, kteří své podnikání obnovují po delší době a již se dostatečně neorientují v legislativních požadavcích, které s tím souvisí. Kurz je vhodný rovněž pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou evidování příslušným úřadem práce (ÚP) a mohou si požádat o uhrazení až 100 % nákladů na kurz.

Lektoři kurzu
Certifikát
Přínosy
Ukázky
FAQ
Materiály
Kurzy

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte osvědčení o jeho absolvování.

Přínosy

Přínosy kurzu

 • Vybavit znalostmi a dovednostmi, které jsou potřebné při podnikatelské činnosti
 • Upozornit na časté chyby, které se v praxi objevují
 • Zorientovat v ekonomických a finančních výkazech, legislativě
 • Naučit, jak správně podnikat