Logistika

Logistika

Logistika je velice obsáhlý obor, který se zabývá plánováním a řízením toku materiálu a zboží, službami spojenými s jeho cestou od výrobce ke konečnému spotřebiteli a samozřejmě skladováním. V logistice je důležité, aby vše proběhlo ve správný čas a dostalo se na správné místo. Logistika má uplatnění nejen ve výrobních podnicích, ale také v obchodě a ve státní správě.

Základní funkce logistiky

  • nákup
  • skladování
  • plánování a řízení výroby
  • řízení zakázek
  • doprava
  • podnikové plánování hmotných toků

Dělení logistiky podle fází:

  • Pořizovací (zásobovací) logistika

Zahrnuje tok surovin, tok pomocných a provozních látek, obchodního zboží, náhradních dílů apod. Tento tok proudí směrem od dodavatele ke skladovacímu zařízení. Může zde ještě fungovat i mezičlánek, subdodavatel.

  • Výrobní logistika

Představuje tok surovin a veškerého materiálu z pořizovacího skladu směrem k výrobě. Z výroby plynou hotové výrobky nebo polotovary,jakož i náhradní díly do odbytového skladu.

  • Distribuční logistika

Jde o tok hotových výrobků či náhradních dílů a polotovarů směrem z odbytového skladu na odbytový trh.

  • Logistika recyklace a likvidace odpadů

Tato fáze má opačný směr, a to směrem z odbytových trhů nebo od zákazníka zpět do odbytového skladu. Kromě poškozeného, vadného nebo špatně vyexpedovaného zboží sem patří například vratné obaly, odpady určené k likvidaci a odpady určené k recyklaci.

Vzdělávání v oblasti logistiky

Odborné vzdělání je možné získat na vysokých školách nebo v rámci vzdělávacího programu společnosti Logistická akademie, který je certifikován Komorou logistických auditorů – vrcholovým garantem logistické odbornosti v ČR. Tento program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. 10441/08-20/405, v jehož rámci je Logistická akademie oprávněna provádět rekvalifikaci pro vymezenou pracovní činnost a vydávat osvědčení s celostátní platností.

 

Aktuální kurzy z oboru Logistika najdete zde