Marketing CIMA

Marketing CIMA

CIMA® je značka a systém pro komplexní marketingové vzdělávání

Systém marketingového vzdělávání CIMA v České republice je zaměřen na přípravu odborníků v oboru marketing, prodej a management. Jde o vzdělávání, které kombinuje získání teoretických marketingových znalostí s praktickým zvládnutím konkrétních problémů a úloh. Absolventi CIMA jsou držiteli akreditovaného certifikátu v souladu s ISO/IEC 17024 (ČSN EN ISO/IEC 17024).

Společnost ICV – Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. je jedním z vlastníků licence Českého institutu pro marketing (CIMA) a tudíž i poskytovatelem systému vzdělávání CIMA prostřednictvím následujících kurzů:

Marketing CIMA-A  / funkce Marketingový manažer

Tento kurz je základním stupněm systému certifikovaného marketingového vzdělávání CIMA. Představuje komplexní vzdělávací program, který odráží dlouhodobé zkušenosti naší i zahraničních ekonomik, nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti marketingu.

Kurz využijí výkonní marketingoví pracovníci, podnikatelé a všichni ostatní se zájmem o marketing. Cílem kurzu je v průběhu několika soustředění seznámit se základy marketingu, jeho systémem a základní marketingovou terminologií. Formou praktických cvičení naučí úspěšně řešit každodenní marketingové úkoly a aplikovat získané znalosti a dovednosti do každodenní praxe. Kurz je ukončen certifikační zkouškou.

Marketing CIMA-B / funkce Marketingový specialista

Předpokladem k přijetí je absolvování kurzu CIMA-A, nebo studium adekvátního oboru marketingu na vysoké škole. Kurz účastníky zdokonalí v analýze všech aspektů marketingově pojaté politiky a strategie firmy.

Kurz ocení jak vedoucí marketingoví pracovníci, tak marketingoví specialisté, neboť je orientován především na řešení případových studií. I tento kurz je ukončen certifikační zkouškou.

Prodej CIMA-A / funkce Obchodník-prodejce

Kurz využijí členové prodejních týmů, vedoucí obchodních skupin, obchodníci či dealeři, kteří se chtějí zdokonalit v umění prodeje. Vychází z marketingového pojetí strategické role prodeje, jeho řízení a komplexního marketingového pohledu na trh a zákazníka. Jeho cílem je předat absolventům potřebné odborné zkušenosti a dovednosti s cílem zvýšení efektivity prodeje a všech souvisejících činností.

Prodej CIMA-B / funkce Manažer prodeje

Kurz ocení především vedoucí obchodních týmů. Je zaměřen na propojení marketingu a prodejní činnosti na řídící úrovni. Ukazuje, jak efektivně řídit, plánovat a prognózovat prodejní aktivity v souladu s cíli formy. Kurz je rozdělen do tematických bloků, jejichž cílem je získání teoretických znalostí a praktických dovedností díky řešení konkrétních případových studií. Absolventi kurzu se lépe ztotožní s marketingovou a prodejní strategií své firmy, získají konkurenční výhodu a lepší uplatnění v oboru.

 

Vyberte si kurz, který vám vyhovuje: