Marketing CIMA-A / funkce Marketingový manažer

Marketing CIMA-A / funkce Marketingový manažer

Tento kurz je základním stupněm systému certifikovaného marketingového vzdělávání CIMA. Představuje komplexní vzdělávací program, který odráží dlouhodobé zkušenosti naší i zahraničních ekonomik, nejnovější poznatky a aktuální trendy v oblasti marketingu.

Kurz využijí výkonní marketingoví pracovníci, podnikatelé a všichni ostatní se zájmem o marketing. Cílem kurzu je v průběhu několika soustředění seznámit se základy marketingu, jeho systémem a základní marketingovou terminologií. Formou praktických cvičení naučí úspěšně řešit každodenní marketingové úkoly a aplikovat získané znalosti a dovednosti do každodenní praxe.

Kurz je ukončen certifikační zkouškou.


Obsah kurzu

 • Marketingové plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza chování zákazníka
 • Analýza průmyslového trhu
 • Segmentace a umísťování
 • Analýza konkurence
 • Vnitřní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Základy finanční analýzy
 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentní politika
 • Cenová politika
 • Řízení cen
 • Distribuční politika
 • Marketing obchodu a služeb
 • Integrovaná komunikace
 • Reklama
 • Prodejní politika
 • Marketingová komunikace v on-line prostředí
 • Marketingový výzkum
 • Aplikace marketingového výzkumu
 • Aplikační oblasti marketingu

Termíny vypsaných kurzů CIMA najdete zde.