Marketing CIMA-B / funkce Marketingový specialista

Marketing CIMA-B / funkce Marketingový specialista

Předpokladem k přijetí je absolvování kurzu CIMA-A, nebo studium adekvátního oboru marketingu na vysoké škole. Kurz účastníky zdokonalí v analýze všech aspektů marketingově pojaté politiky a strategie firmy.

Kurz ocení jak vedoucí marketingoví pracovníci, tak marketingoví specialisté, neboť je orientován především na řešení případových studií.

Kurz Marketing CIMA-B je ukončen certifikační zkouškou.


Obsah kurzu

 • Základy managementu podniku

 • Strategický management podniku

 • Financování a investice v podniku

 • Náklady, kalkulace, rozpočty

 • Příprava a realizace marketingového výzkumu

 • Zpracování a analýza dat

 • Strategický marketingový management SBU

 • Detailní situační analýza trhů

 • Předpověď prodejů, zisků a hodnocení trhů

 • Rozhodování v marketingu

 • Určení koncepce marketingové strategie

 • Stanovení konkurenční strategie

 • Procesní pojetí CRM

 • Zpracování marketingových strategií

 • Exportní a globální marketing

 • Rozhodování o nákupu

 • Rozhodování o produktu a ceně

 • Rozhodování o distribuci

 • Retailing

 • Brand Management

 • Rozhodování o integrované marketingové komunikaci

 • Web a Internet komunikace

 • Závěrečná případová studie

Termíny vypsaných kurzů CIMA najdete zde.